Zajęcia przeprowadziła Joanna Szucka z Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przeprowadzone warsztaty miały na celu rozbudzenie motywacji uczniów do ochrony i właściwego gospodarowania zasobami wody w środowisku naturalnym.

Warsztaty zaczęły się od pytania - Czym jest woda? I w jakich postaciach występuje na Ziemi? Zapoczątkowało to "burze mózgów" wśród dzieci, która umożliwiła im dotarcie do odpowiedzi na zadane pytania. Podany został wzór chemiczny wody, czyli z jakich pierwiastków się składa oraz jak chemicznie jest nazywana. Określiliśmy ile procent powierzchni globu stanowi woda. Następnie zastanawialiśmy się dlaczego woda jest niezbędna do życia, dlaczego jest ważna dla organizmu, jaki procentowy udział wody zabierają organizmy żywe, jakie jest zapotrzebowanie m.in. człowieka na wodę. Wspólnie przedstawiliśmy obieg wody w przyrodzie. Dzieci zapoznały się z pojęciem  biomonitoring, bioindykator (organizm wskaźnikowy) i ich przykłady, klasy czystości wód. Na końcu poruszonym aspektem była symbolika wody w Biblii.

Później nastąpiła część praktyczna na której uczniowie dokonali analizy fizyko - chemicznej wody pobranej z rzeki San oraz wody wodociągowej. Uczniowie podzieleni w pary z pomocą prowadzącego oznaczali: zawartość: azotanów, fosforanów, żelaza w badanych wodach, oraz twardość całkowitą i odczyn (pH). Wyniki pomiarów zapisywali w specjalnie przygotowanych kartach pracy. Pod koniec warsztatów porównaliśmy i omówiliśmy otrzymane wyniki.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bielinach podczas warsztatów z ogromnym zainteresowaniem i zaciekawieniem brali czynny udział w przeprowadzanych zajęciach.
Część praktyczna warsztatów wzbudzała największą ciekawość wśród dzieci. Bardzo chętnie brali udział w badaniach, wyczekując jaki będzie ich wynik. Uczniowie uświadomili sobie jak ważna jest rola wody na świecie, w życiu człowieka, i że trzeba ją chronić i właściwie gospodarować jej  zasobami.

Więcej [+]

Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2013, godz. 12:31 - Angelika Żurawska