PROGRAM SZKOLENIA /15 godz. szkoleniowych, 1h = 45 min./

 

 

Moduł

 

Cele

 

Tematyka

Korzyści

 

Liczba godzin

 

 1.

Poznanie podstawowych zasad analizy sytuacji problemowej

Fazy analizy sytuacji problemowej

Formułowanie celu – metodyka SMART i 6W

Kompetencje niezbędne do prowadzenia analiz

Model action research

Umiejętność pracy z problemem – problem jako szansa do rozwoju

Diagnoza własnych kompetencji w zakresie umiejętności analitycznych

5h

 2.

Poznanie metod zbierania danych o sytuacji problemowej do jej analizy

Metody zbierania danych (obserwacja, wywiad, sondaż, szacowanie)

Zasady zadawania pytań o fakty i opinie

Konstruowanie kwestionariuszy

Umiejętność dostosowania metody zbierania danych na temat problemu

Umiejętność formułowania pytań kwestionariuszowych

5h

 3.

 

Poznanie podstawowych zasad analizy i interpretacji danych

 

Kodowanie danych

Zagrożenia trafności

Statystyki opisowe

Testy zależności

Prezentacja danych i interpretacja uzyskanych wyników

Umiejętność podstawowej analizy statystycznej danych oraz ich interpretacji

3h

 4.

Poznanie zasad rozwiązywania problemów i ich ewaluacja

Wdrażanie rozwiązania problemu

Bariery

Kroki w rozwiązywaniu problemów

Zarządzanie zmianą

Planowanie

Ocena (ewaluacja)

Obszary i metody ewaluacji

Umiejętność analizy procesu wdrożenia innowacji

2h

 

Terminarz:

 

grupa III

 

18.11.2014 15:50 - 20:00 dr Agnieszka Kozak - moduł I sala 118 Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych  (Kampus Majdanek)

 

28.11.2014 15:50 - 20:00 mgr Marek Marzel -moduł II sala DMII - 119 (Kampus Majdanek)

2.12.2014  15:50 - 20:00 dr Michał Wiechetek moduł III i IV sala DMIII - 219 (Kampus Majdanek)

----------

 

grupa IV 

 

21.11.2014 7:30 - 10:40 dr Agnieszka Kozak - moduł I sala komputerowa 119  (Kampus Majdanek)

29.11.2014 10:50 - 15:00 mgr Marek Marzel -moduł II sala DMMII - 119(Kampus Majdanek)

6.12.2014 7:30 - 10:40 dr Michał Wiechetek moduł III i IV  sala DMMIII - 219(Kampus Majdanek)

----------

 

grupa V

 

2.12.2014 15:50 - 20:00  dr Agnieszka Kozak - moduł I sala DMIII - 210

(Kampus Majdanek)

5.12.2014 15:50 - 20:00 mgr Marek Marzel -moduł II sala DMII - 119

(Kampus Majdanek)

9.12.2014 15:50 - 20:00 dr Michał Wiechetek moduł III i IV sala DMMIII - 219 (Kampus Majdanek)

----------

 

grupa VI

 

5.12.2014 7:30 - 10:40 dr Agnieszka Kozak - moduł I sala DMMIII - 224 

(Kampus Majdanek)

6.12.2014 10:50 - 15:00 mgr Marek Marzel -moduł II sala DMII - 119

(Kampus Majdanek)

12.12.2014 15:50 - 20:00  dr Michał Wiechetek moduł III i IV sala DMMIII - 219 

(Kampus Majdanek)

----------

 

grupa VII

 

5.12.2014 15:50 - 20:00 dr Agnieszka Kozak - moduł I  sala DMII - 8

(Kampus Majdanek)

6.12.2014 15:50 - 20:00 mgr Marek Marzel -moduł II sala DMII - 119

(Kampus Majdanek)

13.12.2014 7:30 - 11:40  dr Michał Wiechetek moduł III i IV sala DMMIII - 219 

(Kampus Majdanek)

----------

 

grupa VIII

 

6.12.2014 7:30 - 10:40 dr Agnieszka Kozak - moduł I sala DMII - 8

(Kampus Majdanek)

12.12.2014 15:50 - 20:00 mgr Marek Marzel -moduł II sala DMII - 119

(Kampus Majdanek)

13.12.2014 12:30 - 16:40 dr Michał Wiechetek moduł III i IV sala DMMIII - 219 

(Kampus Majdanek)

                                                            ----------

 grupa I

13.12.2014 11.00 – 15.10 dr Agnieszka Kozak - moduł I sala DMII - 8 (Kampus Majdanek)

13.12.2014 15:10 – 19.10 mgr Marek Marzel - moduł II sala DMMII-119 (Kampus Majdanek)

16.12.2014 15:50 – 20.00 dr Michał Wiechetek - moduł III i IV sala DMMIII - 219 (Kampus Majdanek)


                                                              ----------

grupa II

15.12.2014 7.30 – 11.40 dr Agnieszka Kozak - moduł I sala DMII - 106

(Kampus Majdanek)

 

19.12.2014 15:50 -20.00 mgr Marek Marzel - moduł II sala DMII - 119

(Kampus Majdanek)

 

20.12.2014 9:00-13.10 dr Michał Wiechetek - moduł III i IV sala DMMIII - 219 

(Kampus Majdanek)

 

 

 

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2015, godz. 08:33 - Justyna Tarkowska