Warsztaty z umiejętności interpersonalnych

(15 godzin)

Cel główny:

Wzmocnienie procesu komunikacji interpersonalnej u wybranych studentów ostatnich lat studiów licencjackich oraz magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do końca lutego 2015 roku.

Uszczegółowienie:

Studenci WNS będą mieli możliwość usprawnienie własnej komunikacji społecznej poprzez nabycie/wzmocnienie wiedzy oraz umiejętności dotyczących: obrazu własnej osoby i jego roli w procesie komunikowania się; zasad i przebiegu porozumiewania się z ludźmi; asertywności; pracy zespołowej i twórczego rozwiązywania problemów.

Plan warsztatu:

 1. Faza wstępna, która ma na celu zintegrowanie grupy oraz stworzenie bezpiecznego klimatu dla ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, w tym (2 godz.):
 2. Zapoznanie się
 3. Ćwiczenia integracyjne
 4. Ustalenie kontraktu grupowego
 5. Zasady i przebieg porozumiewania się z ludźmi, w tym (2 godz.):
 6. Schemat procesu komunikowania się
 7. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 8. Aktywne słuchanie
 9. Bariery komunikacyjne
 10. Style komunikowania się
 11. Praca zespołowa, w tym (4 godz.):
 12. Efektywność pracy zespołowej – stymulowanie efektywności pracy zespołowej oraz bariery tej efektywności
 13. Kierowanie zespołem
 14. Konflikty i twórcze rozwiązywanie problemów, w tym (4 godz.):
 15. Specyfika konfliktu i sposoby radzenie sobie z nim
 16. Twórcze myślenie jako efektywna metoda działania w grupie nastawionej zadaniowo
 17. „Zaprezentuj siebie” – blok ćwiczeń dotyczący autoprezentacji, ze szczególnym naciskiem na prezentację w obszarze biznesowym (3 godz.):
 18. Podstawy autoprezentacji
 19. Autoprezentacja podczas rozmowy o pracę

 

Uwaga! Warsztaty z kompetencji interpersonalnych odbędą się w grupach 11, 13, 14, 16, 18 i 19. Pozostałe grupy nie zostaną uruchomione ze względu na małą liczbę uczestników. Osoby zapisane do pozostałych grup proszone są o przepisanie się do wyżej wymienionych grup poprzez deklarację e-mail na adres chwaszcz@kul.pl lub osobiście w poniedziałki w C-441, w godz. 10-13.

Grupa XI 2015


12-13.01 i 15.01.2015


Prowadzący Agnieszka Palacz-Chrisidis
Terminy w paśmie porannym
(po 5 godzin dziennie 7:30-11:15)

 

12 stycznia 2015 7:30 - 11:15 sala DMMII-104 (Kampus Majdanek) 

13 stycznia 2015 7:30 - 11:15 sala DMMII-205 (Kampus Majdanek)

15 stycznia 2015 7:30 - 11:15 sala DMMII-104 (Kampus Majdanek)

 

*****

Grupa XII 2015

zmiana terminów - patrz komunikat
19-20.01 i 22.01.2015


Prowadzący Agnieszka Palacz-Chrisidis
(po 5 godzin dziennie 7:30-11:15)

 

19 stycznia 2015 7:30 - 11:15

20 stycznia 2015 7:30 - 11:15

21 stycznia 2015 7:30 - 11:15

 

*****

 

Grupa XIII 2015

23-24.01.2015
(piątek 16:00-20:30 ; sobota 9:00-17:00 )
Prowadzący Agnieszka Palacz-Chrisidis

 

23 stycznia 2015 piątek 16:00 - 20:30 sala DMII - 120 (Kampus Majdanek)

24 stycznia 2015 sobota 9:00 - 17:00 sala DMII - 120 (Kampus Majdanek)

 

 

*****

Grupa XIV 2015

23-24 i 26.02.2015

(po 5 godzin dziennie 7:30-11:15)
Prowadzący Agnieszka Palacz - Chrisidis

 

23 luty 2015 7:30 - 11:15 sala  DMMII-104 Kampus Majdanek

24 luty 2015 7:30 - 11:15 sala  DMMIII-205 Kampus Majdanek

26 luty 2015 7:30 - 11:15 sala  DMMII-104 Kampus Majdanek

 

*****

 

Grupa XV 2015

zmiana terminów - patrz komunikat


27-28.02.2015

(piątek 16:00-20:30 sobota 9:00-17:00)
Prowadzący Agnieszka Palacz - Chrisidis

 

27 luty 2015 piątek 16:00 - 20:30

28 luty 2015 sobota 9:00 - 17:00

 

*****

Grupa XVI 2015

9-10.01.2015
Prowadzący Weronika Augustynowicz

 

9 stycznia 2015 piątek 16:00 - 20:00 sala DMMII - 101 Kampus Majdanek

10 stycznia 2015 sobota 9:00 - 17:00 sala DMMII -101 Kampus Majdanek

******

Grupa XVII 2015

zmiana terminów - patrz komunikat

30-31.01.2015
Prowadzący Weronika Augustynowicz

 

30 stycznia 2015 piątek 16:00 - 20:00

31 stycznia 2015 sobota 9:00  17:00

 

 

*****

Grupa XVIII 2015

23-24.01.2015 
Prowadzący Weronika Augustynowicz

 

23 stycznia 2015 piątek 16:00 - 20:00 sala DMII - 101(Kampus Majdanek)

24 stycznia 2015 sobota 09:00 - 17:00 sala DMII - 101(Kampus Majdanek)

*****

 

Grupa XIX 2015


20-21.02. 2015
Prowadzący Weronika Augustynowicz

 

20 luty 2015 piątek 16:00 - 20:00 sala DMII - 101(Kampus Majdanek)

21 luty 2015 sobota 9:00 - 17:00 sala DMII - 101(Kampus Majdanek)

 

*****

 

Grupa XX 2015

zmiana terminów - patrz komunikat

27-28.02.2015 

Prowadzący Weronika Augustynowicz

 

27 luty 2015 piątek 16:00 - 20:00

28 luty 2015 sobota 9:00 - 17:00

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2015, godz. 00:03 - Justyna Tarkowska