Moduł                Prowadzący
1)Formy prowadzenia działalności gospodarczej (1 h)
2)Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa (2 h)      
mgr Anna Dąbkowska
Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (1 h)
dr Grzegorz Zasuwa
Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa (4 h)
dr Anna Spoz

 

Zasady opracowywania biznesplanów (4 h)
dr Piotr Bolibok
Źródła finansowania działalności gospodarczej (2 h)

 

dr Maria Zuba-Ciszewska

 

  

Grupa II


18-28 listopada 2014 

18.11.2014 7:30 - 9:50 sala 103 Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych   (Kampus Majdanek)

 1) Formy prowadzenia działalności gospodarczej (1 h)

 2) Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa (2 h)

 

19.11.2014 7:30 - 9:10  sala 101 Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych  (Kampus Majdanek)

Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (1 h)

 

22.11.2014 11:40 - 15:00 sala 101 (Kampus Majdanek)

Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa (4 h)

 

26.11.2014 15:50 - 19:00 sala DMM III 205 (Kampus Majdanek)

Zasady opracowywania biznesplanów (4 h)

 

28.11.2014 17:40 - 19:20 sala DMM III 205 (Kampus Majdanek)

Źródła finansowania działalności gospodarczej (2 h)

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------

Grupa III

22 listopada - 1 grudnia 2014

22.11.2014 8:20 - 10:55 sala 134 (Kampus Majdanek)

1) Formy prowadzenia działalności gospodarczej (1 h)
2) Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa (2 h)

 

 

27.11.2014 15:50 - 19:00 sala DMM III 205 (Kampus Majdanek)

Zasady opracowywania biznesplanów (4 h)

 

28.11.2014 19.30 - 21:10 sala DMM III 205 (Kampus Majdanek)

Źródła finansowania działalności gospodarczej (2 h)

 

29.11.2014 8:20 - 11.40 sala DMM III 205 (Kampus Majdanek)

Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa (4 h)

 

1.12.2014 9:10 - 10:40 sala DMMIII -224 (Kampus Majdanek)

Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (2 h)

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Grupa IV

22 listopada - 3 grudnia 2014

 

22 listopada 2014   11:00 - 13:20 sala 134 (Kampus Majdanek)

1) Formy prowadzenia działalności gospodarczej (1 h)
2) Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa (2 h)

 

 

26 listopada 2014   7:30 - 9:10 sala DMM III 205 (Kampus Majdanek)

Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (2 h)

 

29 listopada 2014  11:40 - 15:00 sala DMM III 205 (Kampus Majdanek)

Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa (4 h)

 

 

 

1 grudnia 2014  15:50 - 17:30 sala DMMIII - 210 (Kampus Majdanek)

Źródła finansowania działalności gospodarczej (2 h)

 

 

3 grudnia 2014 15:50 - 19:00 sala DMIII - 224 (Kampus Majdanek)

Zasady opracowywania biznesplanów (4 h)

 

------------------------------------------------------------------------------

Grupa I

26 listopada - 2 grudnia 2014

26 listopada 2014 9:10 - 10:40 sala DMM III 205 (Kampus Majdanek)

Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (2 h)

 

29 listopada 2014 15:00 - 18:00 sala DMM III 205 (Kampus Majdanek)

Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa (4 h)

 

1 grudnia 2014 10:00 - 12:20 sala DMMIII - 210 (Kampus Majdanek)

1) Formy prowadzenia działalności gospodarczej (1 h)

2) Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa (2 h)

oraz

1 grudnia 2014 19:30 - 21:00 sala DMMIII - 210 (Kampus Majdanek)

Źródła finansowania działalności gospodarczej (2 h)

 

2 grudnia 2014 15:50 - 19:00 sala DMIII - 224 (Kampus Majdanek)

Zasady opracowywania biznesplanów (4 h)

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Grupa V

28 listopada - 6 grudnia 2014

28 listopada 2014   17:00 - 19:20 sala DMIII-207 (Kampus Majdanek)

1) Formy prowadzenia działalności gospodarczej (1 h)
2) Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa (2 h)

 

1 grudnia 2014   7:30 - 9:10 sala DMMIII -224 (Kampus Majdanek)

Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (2 h)

oraz

1 grudnia 17:40 - 19:20 sala DMMIII - 210 (Kampus Majdanek)

Źródła finansowania działalności gospodarczej (2 h)

 

4 grudnia 2014  15:50 - 19:00 sala DMMIII - 224 (Kampus Majdanek)

Zasady opracowywania biznesplanów (4 h)

 

6 grudnia 2014 15:00 - 18:00 sala DMMIII - 210 (Kampus Majdanek)

Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa (4 h)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Grupa VI

1 grudnia - 13 grudnia 2014

 

1 grudnia 2014   7:30 - 9:50 sala DMMIII - 210 (Kampus Majdanek)

1) Formy prowadzenia działalności gospodarczej (1 h)
2) Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa (2 h)

 

2 grudnia 2014   7:30 - 9:10 sala DMIII - 221 (Kampus Majdanek)

Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (2 h)

 

8 grudnia 2014 15:50 - 17:30 sala DMMIII - 210 (Kampus Majdanek)

Źródła finansowania działalności gospodarczej (2 h)

 

 

10 grudnia 2014  15:50 - 19:00 sala DMMIII - 224 (Kampus Majdanek)

Zasady opracowywania biznesplanów (4 h)

 

13 grudnia 2014 8:20 - 11:40 sala DMMIII - 210 (Kampus Majdanek)

Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa (4 h)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Grupa VII

2 - 13  grudnia 2014

2 grudnia 2014   7:30 - 9:50 sala DMIII - 210 (Kampus Majdanek)

1) Formy prowadzenia działalności gospodarczej (1 h)
2) Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa (2 h)

 

 

3 grudnia 2014   7:30 - 9:10 sala DMIII - 221 (Kampus Majdanek)

Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (2 h)

 

8 grudnia 2014 17:40 - 19:20 sala DMMIII - 210 (Kampus Majdanek)

Źródła finansowania działalności gospodarczej (2 h)

 

11 grudnia 2014  15:50 - 19:00 sala DMMIII - 224 (Kampus Majdanek)

Zasady opracowywania biznesplanów (4 h)

 

13 grudnia 2014  11:40 -15:00 sala DMMIII - 210 (Kampus Majdanek)

Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa (4 h)

 

-----------------------------------------------------------------------------

Grupa VIII

2 - 20 grudnia 2014

 

2 grudnia 2014   10:00 - 12:20 sala DMIII - 210 (Kampus Majdanek)

1) Formy prowadzenia działalności gospodarczej (1 h)
2) Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa (2 h)

 

8 grudnia 2014   19:30 - 21:10 sala DMMIII - 210 (Kampus Majdanek)

Źródła finansowania działalności gospodarczej (2 h)

 

15 grudnia 2014 7:30 - 9:10 sala DMMIII - 221 (Kampus Majdanek)

Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (2 h)

  

16 grudnia 2014  15:50 - 19:00 sala DMMIII - 224 (Kampus Majdanek)

Zasady opracowywania biznesplanów (4 h)

 

 

20 grudnia 2014 12:30 - 15:30  sala DMMIII - 210 (Kampus Majdanek)

Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa (4 h)

 

 

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2014, godz. 08:24 - Justyna Tarkowska