Moduł                Prowadzący
1)Formy prowadzenia działalności gospodarczej (1 h)
2)Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa (2 h)      
mgr Anna Dąbkowska
Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (1 h)
dr Grzegorz Zasuwa
Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa (4 h)
dr Anna Spoz

 

Zasady opracowywania biznesplanów (4 h)
dr Piotr Bolibok
Źródła finansowania działalności gospodarczej (2 h)

 

dr Maria Zuba-Ciszewska

 

 

Grupa I 2015

7 - 14 stycznia 2015
Prowadzący
mgr Anna Dąbkowska
dr Grzegorz Zasuwa
dr Piotr Bolibok
dr Maria Zuba-Ciszewska
dr Anna Spoz

 

 

07-01-2015 15:50 - 19:20  Zasady opracowywania biznesplanów sala DMMIII-224 (Kampus Majdanek) 

09-01-2015 15:50 - 18:10 sala DMMIII-210 (Kampus Majdanek) 

1) Formy prowadzenia działalności gospodarczej 
2) Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa 

 

10-01-2015 12:30 - 15:30 Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa sala DMMIII-221 (Kampus Majdanek)  

12-01-2015 15:50 - 17:30 Źródła finansowania działalności gospodarczej sala DMMIII-210 (Kampus Majdanek) 

14-01-2015   7:30 - 9:10 Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem sala DMMIII-210 (Kampus Majdanek) 

 

 

*****

 

Grupa II 2015


8 - 14 stycznia 2015
Prowadzący
mgr Anna Dąbkowska
dr Grzegorz Zasuwa
dr Piotr Bolibok
dr Maria Zuba-Ciszewska
dr Anna Spoz

 

08-01-2015 15:50 - 19:20  Zasady opracowywania biznesplanów sala DMMIII-224 (Kampus Majdanek)

09-01-2015 18:15 - 20:40 sala DMMIII-210 (Kampus Majdanek) 

1) Formy prowadzenia działalności gospodarczej
2) Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa 

 

10-01-2015 15:40 - 18:40 Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa sala DMMIII-210 (Kampus Majdanek)  

12-01-2015 17:40 - 19:20 Źródła finansowania działalności gospodarczej sala DMMIII-210 (Kampus Majdanek) 

14-01-2015  9:10 - 10:40 Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem sala DMMIII-210 (Kampus Majdanek) 

 

*****

 

Grupa III 2015


10 - 17 stycznia 2015
Prowadzący
mgr Anna Dąbkowska
dr Grzegorz Zasuwa
dr Piotr Bolibok
dr Maria Zuba-Ciszewska
dr Anna Spoz

 

10-01-2015 08:00 - 10:20 warsztaty odbędą się w terminie grupy IV

2) Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa 

 

12-01-2015 19:30 - 21:10 Źródła finansowania działalności gospodarczej  warsztaty odbędą się w terminie grupy IV

13-01-2015 15:50 - 19:00 Zasady opracowywania biznesplanów  warsztaty odbędą się w terminie grupy IV

16-01-2015 16:30 - 18:10 Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem  warsztaty odbędą się w terminie grupy IV

17-01-2015 12:30 - 15:40 warsztaty odbędą się w terminie grupy IV

 

*****

 

Grupa IV 2015

10 - 17 stycznia 2015
 

10-01-2015 10:30 - 12:50 sala DMMIII-210 (Kampus Majdanek) 

1) Formy prowadzenia działalności gospodarczej
2) Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa 

 

14-01-2015 15:50 - 19:00 Zasady opracowywania biznesplanów sala DMMIII-224 (Kampus Majdanek)

14-01-2015 19:10 - 20:40 Źródła finansowania działalności gospodarczej sala DMMIII-210 (Kampus Majdanek)

16-01-2015 18:10 - 19:40 Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem sala DMMIII-221 (Kampus Majdanek)

17-01-2015 15:50 - 18:50 Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa sala DMMIII-221 (Kampus Majdanek)

 

*****

 

Grupa V 2015


13 - 24 stycznia 2015
Prowadzący
mgr Anna Dąbkowska
dr Grzegorz Zasuwa
dr Piotr Bolibok
dr Maria Zuba-Ciszewska
dr Anna Spoz

 

13-01-2015 7:30 - 9:50 warsztaty odbędą się w innym  terminie

1) Formy prowadzenia działalności gospodarczej 
2) Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa 

 

14-01-2015 17:30 - 19:00 Źródła finansowania działalności gospodarczej warsztaty odbędą się w innym  terminie

15-01-2015 15:50 - 19:00 Zasady opracowywania biznesplanów warsztaty odbędą się w innym  terminie

21-01-2015 7:30 - 9:10 Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem warsztaty odbędą się w innym terminie

24-01-2015 8:20 - 11:40 Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa warsztaty odbędą się w innym terminie

 

*****

Grupa VI 2015


16 - 24 stycznia 2015
Prowadzący
mgr Anna Dąbkowska
dr Grzegorz Zasuwa
dr Piotr Bolibok
dr Maria Zuba-Ciszewska
dr Anna Spoz

 

16-01-201515:50 - 18:10 warsztaty odbędą się w innym terminie

1) Formy prowadzenia działalności gospodarczej 
2) Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa 

 

19-01-2015 15:50 - 17:30 Źródła finansowania działalności gospodarczej warsztaty odbędą się w innym terminie

20-01-2015 15:50 - 19:00 Zasady opracowywania biznesplanów warsztaty odbędą się w innym terminie

21-01-2015 9:10 - 10:40 Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem  warsztaty odbędą się w innym terminie

24-01-2015 11:50 - 15:00 Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa warsztaty odbędą się w innym terminie

 

*****

Grupa VII 2015


17 - 25 stycznia 2015
Prowadzący
mgr Anna Dąbkowska
dr Grzegorz Zasuwa
dr Piotr Bolibok
dr Maria Zuba-Ciszewska
dr Anna Spoz

 

17-01-2015 08:00 - 10:20 warsztaty odbędą się w innym terminie

1) Formy prowadzenia działalności gospodarczej 
2) Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa 

 

19-01-2015 17:40 - 19:20 Źródła finansowania działalności gospodarczej warsztaty odbędą się w innym terminie

20-01-2015 07:30 - 9:10 Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem warsztaty odbędą się w innym terminie

21-01-2015 15:50 - 19:00 Zasady opracowywania biznesplanów warsztaty odbędą się w innym terminie

25-01-2015 08:20 - 11:40 Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa warsztaty odbędą się w innym terminie

 

*****

Grupa VIII 2015


17 - 25 stycznia 2015
Prowadzący
mgr Anna Dąbkowska
dr Grzegorz Zasuwa
dr Piotr Bolibok
dr Maria Zuba-Ciszewska
dr Anna Spoz

 

17-01-2015 10:30 - 12:50 warsztaty odbędą się w innym terminie

1) Formy prowadzenia działalności gospodarczej
2) Procedury związane z zakładaniem przedsiębiorstwa 

 

19-01-2015 19:30 - 21:10 Źródła finansowania działalności gospodarczej warsztaty odbędą się w innym terminie

20-01-2015 9:10 - 10:40 Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem warsztaty odbędą się w innym terminie

22-01-2015 15:50 - 19:00 Zasady opracowywania biznesplanów  warsztaty odbędą się w innym terminie

25-01-2015 11:50-15:00 Obowiązki ewidencyjne i podatkowe przedsiębiorstwa warsztaty odbędą się w innym terminie

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2015, godz. 08:15 - Justyna Tarkowska