SOCJOLOGIA

jest współcześnie jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów przez absolwentów szkół średnich. Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom i zainteresowaniom wszystkich tych, którzy pragną zdobyć wiedzę w zakresie nauki o społeczeństwie, na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli utworzono studia z zakresu socjologii. Studia te istnieją od kilkunastu lat i cieszą się niesłabnącą popularnością. Wielu absolwentów tej Uczelni związało z nią swój los zawodowy, przechodząc z roli studenta w rolę wykładowcy czy profesora. Uczelnia ta powoli buduje swoją tradycję i historię, która „czasowo" zbiegła się z historią III Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlaczego warto studiować SOCJOLOGIĘ w Stalowej Woli?

P o n i e w a ż:
-studenci kształcą się u nas w systemie dwustopniowym ( 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia uzupełniające magisterskie);
-studenci mają do wyboru następujące specjalizacje: socjologię samorządową oraz kryminologię;
-posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową, wykładająca także na uczelniach zagranicznych;
-gwarantujemy wysoki poziom nauczania;
-gwarantujemy interesujący tok studiów;
-studenci aktywnie uczestniczą w konferencjach naukowych (zarówno krajowych i międzynarodowych) organizowanych przez Instytut Socjologii;
-studenci mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności badawczych w Kole Naukowym "SOCIETAS" skupiającym przyszłych socjologów;
-wychodzimy naprzeciw chęci samorealizacji poprzez badania naukowe, które wspieramy;
-jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania w zakresie programu nauczania (możliwość uruchomienia nowych specjalizacji na kierunku socjologia);

Jeżeli nie jesteś zdecydowany i dalej masz wątpliwości, czy warto studiować SOCJOLOGIĘ na WZNoS KUL w Stalowej Woli, to ZAPRASZAMY Cię DO DALSZEJ LEKTURY!

Dlaczego warto w ogóle studiować SOCJOLOGIĘ???

P o n i e w a ż:

-socjologia to dyscyplina naukowa, która może dać wiele odpowiedzi na nurtujące problemy współczesnego człowieka;
-socjologia staje się coraz bardziej nobilitująca: szanowana społecznie ze względu na szeroki zakres problemów, jaki obejmuje;
-współcześnie wiedza o życiu społecznym niezbędna jest niemal we wszystkich zawodach;
-na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na socjologów i specjalistów, których kwalifikacje mają duży związek z socjologicznym przygotowaniem (specjaliści od public relation, marketingu, w tym marketingu społecznego, reklamy, publicity, promocji, zarządzania zasobami ludzkimi);
-polscy socjologowie są uznawani za jednych z najlepszych na świecie, co pozwala im również znaleźć pracę poza granicami naszego kraju;
-studiując socjologię i angażując się w typ poznania, jaki proponuje ta nauka, w szybkim czasie spostrzeżesz, że jest to nauka o zjawiskach, które znasz z codziennego doświadczenia;
-studiując socjologię na WZNOS KUL w Stalowej Woli, możesz także podjąć studia na innym kierunku, np. pracy socjalnej, inżynierii środowiska czy pedagogice;

-specyficzna organizacja toku studiów zapewni Ci komfort w 2-kierunkowym trybie studiowania;
-studia socjologiczne z łatwością można uzupełnić poprzez studia podyplomowe;

Czy wiesz, gdzie mogą pracować SOCJOLOGOWIE???
SOCJOLOGOWIE mogą pracować prawie wszędzie!!!
To nie mrzonka...to fakt!

 

SOCJOLOG może pracować w:
-firmach specjalizujących się w przeprowadzaniu różnych badań rynkowych;
-w różnych ośrodkach badawczych;
-we wszystkich urzędach i instytucjach publicznych (np. w urzędzie gminy,  
powiatu czy województwa, sądzie, zakładach resocjalizacyjnych, penitencjarnych, szkole, ośrodku pomocy społecznej);
-w mediach (prasie, radiu, telewizji);
-w partiach politycznych;
-sztabach wyborczych;
-organizacjach rządowych i pozarządowych;
-wielkich korporacjach o zasięgu międzynarodowym;
-instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach światowych (np. ONZ, UNESCO, WHO, FAO).

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2012, godz. 20:39 - Mirosław Rewera