Instytut Jana Pawła II KUL, Katedra Prawa Karnego KUL,
Centrum Jana Pawła II w Lublinie, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie
27 listopada 2015 r. zorganizowały międzynarodową konferencję naukową pt.

 

Wartość życia
O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II
Evangelium vitae w 20. rocznicę ogłoszenia

 

 

Otwarcie konferencji

 

 

 

Sesja I prowadzenie: dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik

 

Dr Wanda Półtawska (The Pontifical Academy for Life): Wartość życia w nauczaniu św. Jana Pawła II

 

 

Rev. Renzo Pegoraro (The Pontifical Academy for Life): Il significato della enciclica Evangelium vitae nei nostri tempi

 

 

Prof. Rocco Buttiglione (The Pontifical Academy of Social Sciences): Challenges to the Culture of Life Today

 

 

Sesja II prowadzenie: dr hab. Krzysztof Wiak

 

Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak (The Pontifical Academy for Life, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa): Ustawodawca w służbie życiu na tle encykliki Evangelium vitae

 

 

Abp Henryk Hoser SAC (Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetyki): Aksjologia płodności a promocja życia ludzkiego

 

 

Prof. Antonio Pardo Caballos (University of Navarra, Hiszpania): Reconocer el valor de la vida

 

 

Sesja III prowadzenie: dr hab. Paweł Skibiński

 

Prof. Balazs M. Mezei (Peter Pazmany Catholic University, Węgry): The Worth of Life - A Mariological Approach

 

 

Ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk (Katholische Universitat Eichstatt, Niemcy): Aktualność encykliki Evangelium vitae

 

 

prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (The Pontifical Academy for Life, KUL): Bezradność i heroizm w sytuacjach zagrożenia życia

 

 

Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek (The Pontifical Academy for Life, KUL): Jak promować kulturę życia?

 

 

Sesja IV prowadzenie: ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

 

Ks. dr hab. Zdzisław Struzik (Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie): Evangelium vitae w kontekście nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie

 

 

Dr hab. Krzysztof Wiak (The Pontifical Academy for Life, KUL): Rozwiązania prawne dotyczące wspomaganej prokreacji w świetle Evangelium vitae

 

 

Ks. dr hab. Piotr Stanisz (KUL): Prawo polskie wobec sprzeciwu sumienia lekarza

 

 

Ks. dr Tadeusz Pajurek (Centrum Jana Pawła II w Lublinie): Realizacja wezwania Evangelium vitae do obrony życia

 

 

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL): Ks. prof. Tadeusz Styczeń w obronie najsłabszych - świadectwo, które zobowiązuje

 

 

Zakończenie konferencji

 

 

Nagranie Jarosław Moroz, opracowanie i montaż Andrzej Zykubek

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2015, godz. 02:11 - Andrzej Zykubek