dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL

(w latach 1999-2002)

 

dyrektor Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL

(w latach 2000-2006)

 

członek grona ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku filologia polska

(w latach 2005-2010)

 

członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

(w latach 2004-2007)

 

członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN

(w latach 2007-2010)

 

członek zespołu redakcyjnego „Zeszytów Naukowych KUL”

(w latach 2000- 2006)

 

 uczestnik realizacji tematu węzłowego Religijne tradycje literatury polskiej

(w latach 1993-1995)

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2011, godz. 17:19 - Agata Poręba