Konstytucja dla Nauki

 

W celu wdrożenia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) powołana została Komisja ds. wdrożenia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Aktualny skład Komisji:

 1. ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – przewodniczący,
 2. dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL,
 3. ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL,
 4. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
 5. ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL,
 6. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
 7. dr hab. Monika Walczak, prof. KUL,
 8. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL,
 9. ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL,
 10. prof. dr hab. Ryszard Szyszka,
 11. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL,
 12. prof. dr hab. Andrzej Kuczumow,
 13. przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów,
 14. przewodniczący Rady Doktorantów.

Komisja podjęła prace nad opracowaniem projektu Statutu KUL oraz dostosowaniem wewnętrznych przepisów prawnych do nowych regulacji, zgodnie z terminami wskazanymi w ustawie.

 


 

Broszura Konstytucja dla Nauki

 

Materiały ze spotkania ze społecznością akademicką 13 grudnia 2018 r.:

 

 

Materiały ze spotkania ze społecznością akademicką 27 czerwca 2019 r.:

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2019, godz. 10:33 - Leszek Wojtowicz