Biblioteka WNIT serdecznie zaprasza na spotkanie online na platformie Teams [*] w dniu 7 grudnia 2020 roku o godz. 11, rozpoczynające oficjalnie projekt wdrożenia nowego systemu bibliotecznego.

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat systemu ALMA oraz multiwyszukiwarki PRIMO, działania podejmowane przez zespoły wdrożeniowe, kamienie milowe oraz wszystko to co będzie się działo przez najbliższe miesiące w naszej Bibliotece.

LINK DO SPOTKANIA [2]:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc2OTk5MWUtOTk3NC00NDUzLTg0ZDctODY0NmE4OTkyYzM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c598e59c-2e19-4342-a52b-a055a26296c6%22%2c%22Oid%22%3a%2213aa35de-b8c1-4d3a-a7b4-398abf519eea%22%7d

 

primo

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2020, godz. 12:21 - Małgorzata Wolak