"Weekend z florystyką" to wydarzenie o charakterze popularyzatorskim, edukacyjnym i artystycznym, mające na celu promocję florystyki jako dziedziny sztuki.

Weekend z florystyką oparty będzie na wystąpieniach profesjonalistów (Kondzieluk, Pogroszewska, Jurkiewicz, Król, Dziwulski, Niedziela, Rutkowska, Marzec) i konkursie na najciekawsze stanowisko florystyczne oraz na wystawie kilkudziesięciu instalacji artystycznych opartych na materiale roślinnym, wykonanych pod kierunkiem mgra inż. Pawła Adamca, przez słuchaczy Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych, kierunku florystyka i studentów Architektury Krajobrazu i Gospodarki Przestrzennej KUL.

Florystyka jest prężnie rozwijającą się dziedziną sztuk aranżacyjnych, obejmującą szerokie spektrum zagadnień z zakresu komponowania, znajomości materiału roślinnego oraz rzemiosła artystycznego. Wymiar kompetencji florysty dotyczących zazwyczaj tworzenia dekoracji z kwiatów oraz wizualnej oprawy uroczystości i wnętrz, poszerza się, obejmując działania instalacyjne w przestrzeniach publicznych. Miarą profesjonalizmu w tej branży jest umiejętność kreatywnego wykorzystania lub przemiany charakteru stosowanych materiałów.

 

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018, godz. 09:50 - Anna Położyńska