belka
PROGRAM KONFERENCJI


29 marca 2019 r. (piątek)

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, C-1031

 

 

9.00               Uroczyste otwarcie konferencji

 

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, Prorektor ds. nauki i kształcenia

dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL, Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej

 

9.30-13.00 SESJA PLENARNA

 

9.30-11.00            Część I: Z perspektywy amerykańskiej

   Prowadzący: dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL


1. Działania wśród Polonii a działania poza Polonią, czyli czy powinno nam zależeć na promocji kultury polskiej i języka polskiego wśród Amerykanów? – Darek Barcikowski, Konsul Honorowy RP w Hartford, Connecticut, USA, wydawca gazety „Bialy Orzel”;

2. Znaczenie Polonii w życiu politycznym w Stanach Zjednoczonych – mec. Slawek W. Platta, The Platta Law Firm, USA

3. Nauczanie języka polskiego w USA – mgr Agata Malec, nauczyciel klas licealnych w Polskiej Szkole Emilii Plater w Streamwood, IL USA, nauczyciel języka angielskiego jako obcego w Zespole Szkół Dystryktu 62 w Des Plaines, IL , USA

4. Nauczanie języka polskiego w USA. Perspektywa historyczna – s. mgr Genowefa Potaczała, MChR, USA

5. Wzmacnianie pozycji języka polskiego w Stanach Zjednoczonych: Pieczęć Dwujęzyczności, programy dual w amerykańskich szkołach i Polish Bilingual Day – mgr Marta Kustek, Dobra Polska Szkoła, Nowy Jork, USA

 

 Dyskusja

 

11.00-11.30            Przerwa kawowa

 

11.30-13.00 Część II: Z perspektywy polskiej

                                       Prowadzący: dr Iwona Szewczak

1. Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych – dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, prof. UMCS

2. Idea nauczania wielokulturowego i wielojęzycznego – prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, KUL

3. Wzmacnianie świadomości potrzeby dialogu międzykulturowego w edukacji –
mgr Anna Tarnowska-Waszak, Uniwersytet Otwarty KUL

4. Kształcenie cudzoziemców w polskim systemie oświaty – mgr Aleksandra Sępoch, Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dyskusja

 

13.00-14.00 Lunch

 

14.00-15.00 Sesje panelowe

 

1. Kompetencje kulturowe w edukacji (CTW-202)

Prowadzący: mgr Urszula Ciszewska-Psujek, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL

 

1. Nauczanie w klasie wielokulturowej – s. mgr Genowefa Potaczała, MChR, USA

2. Kompetencje nauczyciela-wychowawcy w szkole amerykanskiej – mgr Agata Malec, nauczyciel klas licealnych w Polskiej Szkole Emilii Plater w Streamwood, IL USA, nauczyciel języka angielskiego jako obcego w Zespole Szkół Dystryktu 62 w Des Plaines, IL , USA

3. Kompetencje kulturowe w pracy wolontariusza – mgr Jacek Wnuk, Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie

4. Różnice kulturowe w środowisku akademickim – mgr Bożena Krawiec, Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL

5. Promocja języka i kultury polskiej w świecie – 45 lat Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL – mgr Cezary Ruta, kierownik sekcji dydaktycznej Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL

Głos w dyskusji – stypendyści NAWA ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL

 

 

2. Kompetencje językowe w edukacji (CTW-204)

Prowadzący: mgr Ewa Piotrowska-Rola, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL

 

1. Standardy nauczania języka obcego – integracja zasad pięciu „C” edukacji – mgr Marta Ostrowska, specjalista nauczania początkowego, Chicago, USA

2. Wpływ wysokich technologii cyfrowych na kompetencje językowe dzieci i młodzieży – mgr Agnieszka Ubysz, Polish ABC – gabinet wspomagania rozwoju dzieci; Polską Szkoła im. Józefa Dąbrowskiego w Orchard Lake w Michigan, USA

3. Jak rozmawiać z cudzoziemcem? – zasady ogólne – dr Wioletta Próchniak, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL

4. Jak rozmawiać z cudzoziemcem? – informacje szczegółowe – mgr Maria Łaszkiewicz, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL

5. Język chiński jako narzędzie komunikacji dla Europejczyków – dr Helena Błazińska, Dyrektor Centrum Polsko-Chińskiego KUL

Głos w dyskusji – studenci z Chin

 

3. Kompetencje interpersonalne w edukacji (CTW-216)

Prowadzący: mgr Marzena Porębska, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL

 

1. Kompetencje nauczyciela w przekazywaniu polskiej tradycji - mgr Katarzyna Dąbek, Polska Szkoła im. Św. Stanisława Kostki w Wallington, New Jersey, USA

2. Kompetencje interpersonalne nauczyciela pracującego w polonijnej szkole - mgr Marta Kustek, Dobra Polska Szkoła, Nowy Jork, USA

3. Dobre praktyki w kształceniu osób z zagranicy - mgr Jolanta Kiebzak  - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Gen. F. Kleeberga w Dęblinie

4. Dobre praktyki w procesie rekrutacji i obsługi studentów cudzoziemców -
mgr Magdalena Pranagal, Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów Działu Kształcenia KUL

5. Integracja cudzoziemców na uniwersytecie - mgr Emil Wojtaluk, specjalista ds. kontaktów międzynarodowych Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL

Głos w dyskusji - stypendyści NAWA  ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL

 


belka