Aktualności

Wernisaż i wystawa powarsztatowa pisania ikon

W ramach współpracy Wydziału Filozofii KUL z Technikum Specjalnym nr 1 dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących w Lublinie w okresie od listopada 2016 do marca 2017 r. odbył się kurs pisania ikon. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele i absolwenci szkoły (15 osób). Efekty ich pracy można zobaczyć w GALERII PO 111 SCHODACH w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w LublinieWernisaż z poświęceniem ikon według dawnego rytu odbędzie się 16 maja 2017 r. o godz. 13 00, a wystawa będzie czynna do końca miesiąca.

 

W ramach kursu zaprezentowano warunki tradycyjnej pracowni ikony – modlitwę, milczenie oraz stosowanie dawnych receptur malarskich. Uczestnicy sami wybrali odpowiadający im motyw ikony Eleusy, Hodegetrii lub Pantokratora. Dla wszystkich zajęcia były unikalnym doświadczeniem skupienia, cierpliwości, a także komunikacji niewerbalnej, gdyż nie wszystkie porady instruktorów, zwłaszcza dotyczące receptury pigmentów i sposobu nanoszenia farb, udawało się przetłumaczyć na język migowy.


Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Każde rozpoczynało się wspólną modlitwą oraz zapaleniem świec przed ikoną św. Łukasza. Kolejne etapy pracy były prezentowane wszystkim na tablicy, a po ogólnym wprowadzeniu każdy już indywidualnie pracował na papierze akwarelowym. Poprawny szkic przenoszono na drewniane podobrazie pokryte warstwami gruntu. Wszyscy bardzo sprawnie wykonali grawerunek oraz złocenia. Późniejsze etapy przyniosły nieco problemów, zwłaszcza mieszanie kolorów oraz transparentny sposób nakładania warstw malarskich. W pokonaniu trudności pomagała radość i przyjazna atmosfera. Wszyscy wytrwali do końca i napisali bardzo dobre ikony, które będą służyć osobistej modlitwie. Praca w zespole, pomaganie sobie, doping i życzliwość była doświadczeniem bardzo cennym i wspaniałą szkołą komunikacji.


Zajęcia koordynowała kierownik kształcenia praktycznego Beata Maciejewska-Musur. Nad organizacją pracowni czuwała Helena Sakowicz, historyk sztuki, nauczyciel, instruktor szkolnej pracowni plastycznej. Z Wydziału Filozofii KUL zaangażowano pracowników Instytutu Kulturoznawstwa – o. dra Janusza Moryca, który prowadził warsztaty w wymiarze duchowym i artystycznym, oraz dr Agnieszkę Żuk, która troszczyła się o sprawy organizacyjne i integrację grupy.

 

[galeria zdjęć]