Weterynaryjne Centrum Badawcze w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Umowa o współpracy między Weterynaryjnym Centrum Badawczym w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW oraz Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych KUL podpisana została 7 sierpnia 2015 r. Dokument dotyczy warunków współpracy naukowo-badawczej między jednostkami, m.in. prowadzenia wspólnych badań naukowych, korzystania z aparatury będącej na wyposażeniu jednostek, wspólnego uczestnictwa w projektach oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację wspólnych przedsięwzięć.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona