Zakwalifikowani przedstawiciele kadry akademickiej KUL wezmą udział w zagranicznych 10-15 dniowych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m.in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhus, University College London).

W związku z powyższym ogłasza się wewnętrzny nabór uczestników do udziału w projekcie od 28 sierpnia do 19 października 2018 r.

 

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (zaświadczenie z Działu Spraw Pracowniczych KUL);
  2. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie);
  3. posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu (oświadczenie Kandydata).

 

Dodatkowym atutem nauczyciela akademickiego będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu (jeśli dotyczy: oświadczenie Kandydata).

 

Zainteresowane osoby proszone są o uzupełnienie i złożenie do 19 października br. FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (pobierz) będącego załącznikiem do Regulaminu wewnętrznej rekrutacji do udziału w projekcie (pobierz).

 

Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji wewnętrznej sporządzona zostanie jedna oferta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs.

 

 

 

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2018, godz. 08:01 - Urszula Czyżewska