Towarzystwo Naukowe KUL wydało książkę pt. "Świat wartości uczniów zdolnych"
autorstwa B. Łubianki i A. Sękowskiego.
Publikacja składa się z pięciu zasadniczych części:
I) Wartości w ujęciu filozofii i psychologii
II) Osiągnięcia szkolne
III) System wartości uczniów zdolnych
IV) Wartości cenione przez uczniów zdolnych - badania własne
V) Implikacje teoretyczne i praktyczne badań nad wartościami uczniów zdolnych

 

zobacz okładkę

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

17 maja 2016

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016, godz. 09:33 - Agata Błachnio