Światowy Dzień Wody 22 marca 2011.

Woda dla miast

Spotkanie organizowane jest z okazji Światowego Dnia Wody ustanowionego
rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Podczas
lubelskiej odsłony podjęty zostanie temat powodzi – przyczyn, działań
mogących zapobiegać ich powstawaniu oraz możliwości radzenia sobie z ich
skutkami bez dalszej degradacji środowiska.

W programie jest również interaktywny warsztat skierowany do dzieci w
wieku 10-14 lat poświęcony odpowiedzialnemu wykorzystaniu zasobów
wodnych i wyrabianiu nawyków oszczędzania.

Spotkanie zakończy projekcja filmu „Home S.O.S. Ziemia”. Jest to wspólny
projekt Luca Bessona i fotografa Yanna Arthusa-Bertranda, niesamowita
opowieść o Ziemi, jej pięknie i przemijaniu, poruszająca podróż przez
wszystkie kontynenty, ukazująca problemy i zagrożenia środowiska
naturalnego.

*Program:*

Godz. 12.00 – "Co wodociągi robią z wodą zanim trafi do kranów" -
zwiedzanie stacji uzdatniania wody "Sławinek" (Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., ul. Wodna 2), gdzie
prowadzony jest proces odżelaziania wody oraz jej filtracja.
Czas trwania: 2 godz. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem tel.:
81 533 08 18.

Godz. 16.00 - "Woda - nasze wspólne dobro" - interaktywny warsztaty dla
dzieci (10-14 lat) poświęcony odpowiedzialnemu wykorzystaniu zasobów
wodnych, wyrabianiu nawyków oszczędzania.
Czas trwania: 45 min. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem tel.:
81 533 08 18.

Godz. 17.00 - projekcja filmu „Nie zabierajmy rzekom przestrzeni"
Towarzystwa na rzecz Ziemi (2004). Komentarz: Krzysztof Gorczyca
Towarzystwo Dla Natury i Człowieka.
Czas trwania: 40 min. Sala widowiskowa Warsztatów Kultury.

Godz. 18.00 – „Woda wspólny skarb” - projekty rewitalizacji zbiorników
wodnych i zwalczanie skutków powodzi za pomocą technologii EM.
Prezentacja badań oraz projekcja filmu. Komentarz:Nicole Grospierre
Słomińska.
Czas trwania: 60 min. Sala widowiskowa Warsztatów Kultury.

Godz. 19:30 – „Home S.O.S. Ziemia”, reż. Yann Arthus-Bertrand, film
dokumentalny.
Sala widowiskowa Warsztatów Kultury.Spotkaniom towarzyszyć będzie wystawa Natura2000/lubelskie/pl

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.


Organizator:
*Warsztaty Kultury <www.warsztatykultury.pl>

*Partner:*
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Kontakt:
Karolina Waszczuk
k.waszczuk@warsztatykultury.pl
tel. 81 466 59 09www.warsztatykultury.pl


Lublin Europejska Stolica Kultury 2016 - Kandydat
www.lublin2016.pl

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2011, godz. 10:27 - Weronika Goraj