WoT_plakatmaly.jpg 

Cel studiów:

Wykształcenie w zakresie wiedzy o teatrze łączy przygotowanie humanistyczne ze znajomością problematyki sztuk przedstawiających historię świata widowisk, w szczególności teatru, w teorii i praktyce, tak by absolwent:

  • był świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego,
  • potrafił swobodnie poruszać się w przeszłości
    i teraźniejszości dramatu i teatru i osadzać zjawiska z nimi związane w kontekstach historycznym, kulturowym, socjologicznym itp.,
  • łączył znajomość spraw teatru z umiejętnościami wielokierunkowej promocji kultury i efektywnej orientacji we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej,
  • był przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w teatrach i innych instytucjach kultury i edukacji.

 

WAŻNE INFORMACJE
DLA KANDYDATÓW


               Posłuchaj refleksji studentów i absolwentów WoT-u:


Poznaj pracowników i problematykę zajęć na Wiedzy o Teatrze

tutaj...


Zobacz blog, na którym studenci umieszczają

swoje refleksje teatralne:

www.facebook.com/kul.wiedza.o.teatrze

http://katedraoteatrze.blogspot.com

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2016, godz. 14:20 - Mariusz Lach