mmmm

 

 

rekrutacja.jpg12

 

 

 

 

Czego się nauczysz?


Będziesz świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. Nauczysz się swobodnie poruszać się w przeszłości oraz teraźniejszości dramatu i teatru oraz osadzać zjawiska z nimi związane w kontekście historycznym, kulturowym, socjologicznym itp. Zaczynając od fascynującego świata teatru greckiego i rzymskiego będziesz szukał odpowiedzi o fundamentalną idee teatru XXI wieku. Dowiesz się, gdzie zaczyna i kończy się teatr, w jaki sposób czytać dramaty, badać ich strukturę i poznawać sposoby budowania świata przedstawionego. Podejmiesz próby badania przemijających dzieł teatralnych na podstawie scenariuszy, szkiców, fotografii, recenzji…  Przeżyjesz fascynującą przygodę wnikania w świat sztuki scenicznej pod okiem fachowych przewodników.

 


Jakie da Ci to możliwości?


Wykształcony teatrolog jest świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. Jako osoba, która zna i rozumie współczesny dramat oraz jego korzenie, będziesz przygotowany do pracy w instytucjach kulturalnych, teatrach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, w środkach komunikacji masowej, organizacjach pozarządowych, możesz być animatorem kultury, krytykiem teatralnym, kierownikiem literackim w teatrach. Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej, możesz pracować jako nauczyciel przedmiotów związanych z kulturą i sztuką polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum, natomiast dzięki nabytym praktycznym umiejętnościom scenicznym możesz kierować działalnością różnego rodzaju kół i grup teatralnych. Będziesz też przygotowany do podjęcia studiów magisterskich na bardzo wieku kierunkach humanistycznych i społecznych.

 

 

O czym musisz wiedzieć?


Jeśli zdawałeś nową maturą, pod uwagę weźmiemy wyniki z języka polskiego (60% wyniku końcowego) oraz z jednego następujących przedmiotów: filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny lub matematyka (20% wyniku końcowego).
Jeśli zdawałeś starą maturę, czeka Cię egzamin wstępny – chcemy sprawdzić praktyczną znajomość języka polskiego oraz orientację w życiu literacko-kulturalnym.

Autor: Urszula Jańczyk
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2015, godz. 12:49 - Urszula Jańczyk