INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ/kierunek: WIEDZA O TEATRZE

STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

Program zajęć na rok akademicki 2011/2012

Rok I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Wykłady obowiązkowe

1.

Logika praktyczna (wykład)

15

Zbo/1

 

 

 

2.

Historia Polski (wykład)

30

Zbo/2

 

 

 

3.

Historia teatru polskiego część I [do 1765 r. ] (wykład)

30

Zbo/1

30

Zbo/1

dr Anna Podstawka

4.

Wprowadzenie do nauki o teatrze (wykład)

30

Zbo/1

30

Zbo/1

prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek

5.

Literatura średniowiecza (wykład)

30

Zbo/1

-

-

 

6.

Literatura renesansu (wykład)  

30

Zbo/1

-

-

 

7.

Literatura baroku (wykład)

-

-

30

Zbo/1

 

8.

Literatura i kultura w epoce oświecenia (wykład)                 

-

-

30

Zbo/1

 

Ćwiczenia obowiązkowe

1.

Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

 

2.

Historia literatury oświecenia  i romantyzmu (ćwiczenia)

-

-

30

Z/2

 

3.

Poetyka, część I (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

 

4.

Analiza dramatu (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

dr Anna Podstawka

5.

Arcydzieła dramatu powszechnego. Antyk – barok (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

mgr Anna Piechówka

6.

Historia scenografii (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

mgr Anna Piechówka

7.

Dokumentacja teatralna (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

dr Joanna Michalczuk

8.

Teatr współczesny. Wybrane zagadnienia (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

ks. mgr Mariusz Lach

 

9.

Logika praktyczna (ćwiczenia)

15

Z/1

 

 

 

10.

Wychowanie fizyczne

30

Z/1

30

Z/1

 

Warsztaty

1.

Warsztat teatralny (Teatr im. J. Osterwy)

30

Zbo

30

Z

mgr Anna Piechówka

Lektoraty

1.

Język obcy nowożytny (lektorat)

30

Z/1

30

Z/1

 

2.

Język łaciński (lektorat)

30

Z/1

30

Z/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia dla studentów obcokrajowców I i II roku (łączone)

1.

Kultura polska (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

 

2.

Kultura języka polskiego (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

 

 

Egzaminy

po I semestrze

1.

Historia Polski

 

E/2

 

 

 

 

Egzaminy

po II semestrze

1.

Historia teatru powszechnego i polskiego, cz. I

 

 

 

E/2

 

2.

Wprowadzenie do nauki o teatrze

 

 

 

E/1

 

3.

Historia literatury staropolskiej

 

 

 

E/3

 

4.

Historia literatury oświecenia 

 

 

 

E/2

 

5.

Język łaciński

 

 

 

E/2

 

 Uwaga:

 · Student studiów I stopnia może uzyskać jedną z wybranych specjalizacji oferowanych przez Instytut. Wiąże się to z obowiązkiem zaliczenia programu specjalizacji obejmującego 330 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk zawodowych. Wybór specjalizacji związany jest z dodatkową  opłatą określoną przez władze Uczelni.

· Specjalizację (poza nauczycielską rozpoczynającą się w semestrze II) realizuje się na II i III roku studiów (semestry III-VI).

· Przy wyborze specjalizacji nauczycielskiej na III semestrze konieczne jest uzupełnienie ćwiczeń z emisji głosu.

I rok:

I semestr:  480 godz./27 ECTS

II semestr: 450 godz./33 ECTS

                        930 godz. + 60 godz. praktyk = 990 godz./ 60 ECTS

 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2014, godz. 10:09 - Mariusz Lach