Rok I

 

Wykłady obowiązkowe

 

Logika

Historia Polski

Historia teatru polskiego, część I (do 1765 r.)

Wprowadzenie do nauki o teatrze

Literatura średniowiecza

Literatura renesansu

Literatura baroku

Literatura i kultura w epoce oświecenia

 

Ćwiczenia obowiązkowe

 

Logika

Dramat staropolski

Dramat oświecenia i romantyzmu

Poetyka, cz. I

Nauki pomocnicze historii literatury, cz. I

Analiza dramatu

Arcydzieła dramatu powszechnego. Antyk - barok

Historia scenografii

Dokumentacja teatralna

Teatr współczesny. Wybrane zagadnienia

 

Warsztaty

 

Warsztat teatralny (Teatr im. J. Osterwy)

 

Lektoraty

 

Język łaciński - kurs dla początkujących

Język obcy nowożytny

 

 

Wychowanie fizyczne

 

Zajęcia fakultatywne

 

Kultura polska dla studentów z zagranicy

Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy

 

 

Rok II

 

Wykłady obowiązkowe

 

Historia filozofii

Historia teatru polskiego, część II (1765-1918)

Teoria dramatu i teatru

 

Ćwiczenia obowiązkowe

 

Teatr w kulturze

Dramat oświecenia i romantyzmu

Dramat realizmu i naturalizmu

Poetyka, cz. II

Teoria dramatu i teatru

Arcydzieła dramatu powszechnego. Oświecenie - naturalizm

Ikonografia teatralna

Krytyka teatralna

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Technologia informacyjna

Zarządzanie kulturą

 

Warsztaty

 

Warsztat teatralny (Scena Plastyczna)

 

Seminarium

 

Seminarium licencjackie teatrologiczne

 

Lektoraty

 

Wychowanie fizyczne

 

Zajęcia fakultatywne

 

·       Wykłady monograficzne

·       Konwersatoria

 

Kultura polska dla studentów z zagranicy

Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy

 

 

 
Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2012, godz. 10:34 - Małgorzata Nowak-Barcińska