Dziekan

Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych KUL w Stalowej Woli

w tym trudnym i wyjątkowym czasie epidemii

życzy 

zdrowia, głębokiej i czynnej wiary, niezachwianej nadziei i bezinteresownej miłości. 

Niech Chrystus Zmartwychwstały pozwoli nam pokonać lęki i obficie błogosławi!

wielkanoc1

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2020, godz. 15:42 - Małgorzata Wolak