Zwycięzca śmierci, piekła i szatana …...

 

 

Gdy umierał napawali się radością, że Go wreszcie pokonali.

W  krzyżu widzieli jawny znak Jego totalnej klęski.

Nawet na moment nie pomyśleli, iż może być inaczej.

 

Zmartwychwstał po trzykroć zwycięski

Pokonał śmierć – fundamentalne przekleństwo człowieka

Pokonał piekło – stan zgubnej ułomności, skazy i defektu

Pokonał szatana – podstawowe źródło, pogardy, nienawiści i zła

 

Przez cały czas konsekwentnie zmierzał do śmierci.

Ulegając jej, zwyciężył ją – zainicjował niekończące się  życie. 

Śmierć nie była już końcem, lecz nowym początkiem.

Podstawowym narzędziem i procedurą przemiany.

 

Jeśli pragniemy życia, cenimy życie, szanujemy życie.

Jeśli dążymy do bycia coraz lepszym, coraz doskonalszym.

Jeśli pragniemy dobra, przyjaźni, miłości.

Jeśli chcemy zwyciężyć w sobie to co nas spowalnia, ogranicza i kaleczy.

Trzeba nam sięgnąć po doświadczenia Chrystusa.

Trzeba nam obumierać z Chrystusem i w Chrystusie.

 

Obumierać, czyli coraz więcej wymagać od siebie.

Obumierać, czyli coraz lepiej wypełniać swoje zadania i obowiązki.

Obumierać, czyli coraz bardziej rozwijać swoją wrażliwość i troskę o innych.

Obumierać, czyli coraz mocniej, wręcz bezgranicznie ufać Bogu.

 

Moi drodzy.

Na nadchodzący czas Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego z serca życzę

tak istotnego w obecnej chwili zdrowia, nadziei, poczucia spełnienia i bezpieczeństwa,

a przede wszystkim doświadczenia procesu zwycięskiego obumierania i ponownego odrodzenia.

 

Błogosławionych świąt !

 

Ks. Jacek Łapiński

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL

 

Wielkanoc, 2021.

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2021, godz. 15:17 - Ewa Pajdowska