o. Oszajca

 

14 listopada 2016 r. gościem KUL-owskich spotkań literackich był jezuita, absolwent KUL,  teolog, publicysta i poeta, laureat wielu nagród poetyckich jezuita  o. Wacław Oszajca.

Wacław Oszajca to jezuita, teolog, poeta, publicysta, dziennikarz, wykładowca. Pochodzi z Lubelszczyzny. W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Teologii KUL i przyjął święcenia kapłańskie. Trzy lata później zadebiutował wierszami w miesięczniku „Msza Święta”. W 1979 r., w serii „Lubelskie Prezentacje Poetyckie”, wydał swój pierwszy tomik wierszy pt. „Zamysł”. W latach osiemdziesiątych kierował Lubelskiem Komitetem Pomocy Internowanym i Represjonowanym. W 1987 r. wstąpił do zakonu jezuitów.

 

OszacjaOpublikował ponad 20 książek poetyckich i eseistycznych przekładanych na niemiecki, włoski, rosyjski, ukraiński, węgierski, m.in. "Z głębi cienia", "Listy ze strajku", "Przy świecy i ogarku. Rozmowy, eseje, szkice" czy "Zebrane po drodze".  Jest autorem licznych programów radiowych i telewizyjnych oraz artykułów drukowanych między innymi w "Akcencie", "Ethosie", "Literaturze", "Nowych Książkach", "Tygodniku Powszechnym", "W drodze". Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a także Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

Laureat nagród poetyckich m.in. Nagrody im. Józefa Czechowicza III i I stopnia oraz Nagrody Stanisława Piętaka, w 2012 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Fotorelacja

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2017, godz. 10:49 - Leszek Wojtowicz