Zmarł nasz Mistrz, Nauczyciel i Przyjaciel
Profesor Stanisław Majdański

 

 

Wirtualna Księga Kondolencyjna poświęcona pamięci
+Dra Stanisława Majdańskiego [kliknij]

 

https://bit.ly/stanislaw_majdanski_ksiega_kondolencyjna

 

 

Fragment wypowiedzi Stanisława Majdańskiego podczas
Światowego Zjazdu Absolwentów KUL w 2018 r.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2023, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek