Wizyta na KUL Ambasadora Belgii w Polsce

26 marca 2013 r. wizytę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II złoży JE Ambasador Belgii w Polsce Pan Raoul Delcorde. Gość spotka się z JM Ks. Rektorem prof. Antonim Dębińskim. Przewidziane jest także spotkanie Pana Ambasadora z pracownikami oraz studentami niderladystyki.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 07:49 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2013-03-20