Wizyta na KUL Ambasadora Belgii w Polsce

 

26 marca 2013 r. wizytę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II złożył JE Ambasador Belgii w Polsce Pan Raoul Delcorde. Gość spotkał się z JM Ks. Rektorem prof. Antonim Dębińskim oraz z pracownikami oraz studentami niderladystyki.

 

Autor: Kamila Tomaka
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2013, godz. 22:18 - Kamila Tomaka