Sympozja zorganizowane w ramach przygotowań do wizyty Jana Pawła II w KUL

 

A. Cykl wykładów otwartych pt. „Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowoeuropejskie”, zorganizowanych pod patronatem Rektora KUL-u przez Instytut Jana Pawła II KUL oraz Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie: 8 - 21 V 1987 r.
1. Prof. dr hab. Stanisław Nagy SCJ - Ewangelia a kultura w świetle Slavorum Apostoli.
2. Prof. dr hab. Czesław Zgorzelski - Polski romantyzm w Rzeczypospolitej wielu narodów.
3. Prof. dr hab. Aleksander Gieysztor - Chrystianizacja Litwy w XIV i XV w.
4. Richard Korzenszky OSB, dr Adam Somorjai OSB - Chrześcijańskie wartości w kulturze węgierskiej.
5. Prof. Nikolaus Lobkowicz - Kościół katolicki w Czechach, na Morawach i w Słowacji. Spojrzenie w przeszłość celem lepszego zrozumienia współczesności.
6. Ks. kard. Henryk Gulbinowicz - Ewangelia a kultura. Doświadczenie białoruskie.
7. Dr Karl Dedecius - „Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień?” (Karol Wojtyła). Spojrzenie humanisty.
8. Prof. dr hab. Stefan Swieżawski - Ethos polityczny Polski Jagiellonów.
9. Julian Stryjkowski - Wieczór autorski: Juda Machabeusz.
10. Feliks Litva SJ - Ewangelizacja Słowacji jako fundament rozwoju kultury.
11. Prof. dr hab. Ryszard Łużny - Tysiąc lat symbiozy Ewangelii i kultury ukraińskiej.
12. Prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec OP - Ludzki wymiar kultury chrześcijańskiej.

 

B. Wydział Nauk Społecznych: 6-7 V 1987 r.
1. Ks. doc. dr hab. Joachim Kondziela - Demokracja pracownicza w świetle encykliki Laborem exercens.
2. Ks. doc. dr hab. Władysław Prężyna - Druga pielgrzymka Jana Pawła II w świadomości polskiego społeczeństwa.
3. Ks. doc. dr hab. Franciszek Mazurek - Prawa społeczne człowieka w Laborem exercens.
4. Ks. prof. dr hab. Władysław Piwowarski - Nauczanie Jana Pawła II o pracy ludzkiej.
5. Doc. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv - Kulturotwórczy charakter pracy.
6. Prof. dr hab. Adam Rodziński - Komunionistyczna koncepcja kultury.
7. Doc. dr hab. Adam Biela - Psychologiczny fenomen papieskich pielgrzymek.

 

C. Wydział Prawa Kanonicznego: 7 V 1987 r.
1. Ks. doc. dr hab. Marian Stasiak - Eucharystia fundamentem wspólnoty kościelnej.
2. Dr Bronisław Zubert OFMConv - Eucharystia w życiu wspólnoty zakonnej.
3. Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal - Eucharystia w życiu świętych polskich.
4. Ks. dr Ryszard Sztychmiler - Eucharystia a prawa i obowiązki małżonków.
5. Ks. prof. dr hab. Jerzy Grzywacz - Kult Eucharystii w niektórych przepisach prawa powszechnego.

 

D. Wydział Teologiczny: 8 V 1987 r.
1. Prof. dr hab. Stanisław Nagy SCJ - Specyfika pontyfikatu Jana Pawła II.
2. Ks. prof. dr hab. Jan Szlaga - Biblia w nauczaniu Jana Pawła II.
3. Prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv - Odnajdywanie człowieka w Chrystusie.
4. Ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik - Mariologia papieża Jana Pawła II.
5. Ks. prof. dr hab. Adam L. Szafrański - Eucharystia - sacrum na jałowej ziemi.
6. Ks. doc. dr hab. Franciszek Greniuk - Grzech świata w nauczaniu Jana Pawła II.
7. Ks. prof. dr hab. Walerian Słomka - Trynitarny kształt duchowości chrześcijańskiej.

 

E. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej: „To, co Boskie, i to, co ludzkie w kulturze chrześcijańskiej”: 22-23 V 1987 r.
1. Ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik – Bóg człowiekiem. Cur Deus homo?
2. Ks. prof. dr hab. Jan Szlaga - Egzystencjalna sytuacja człowieka. Między godnością a grzesznością.
3. Ks. bp prof. dr hab. Bolesław Pylak - Eucharystia - sakrament Boga Wcielonego.
4. Prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec OP - Ludzki wymiar kultury chrześcijańskiej wspólnego dziedzictwa Europy.
5. Prof. dr hab. Tadeusz Styczeń SDS - Moralność - wyróżnik człowieka.
6. Dr Anna Buczek, doc. dr hab. Andrzej Bronk SVD - Nauka dobrem czy zagrożeniem człowieka?
7. Prof. dr hab. Zofia J. Zdybicka USJK - Religia w kulturze.
8. Ks. doc. dr hab. Jerzy Kopeć - Maryjność kultury polskiej.
9. Ks. doc. dr hab. Romuald Rak - Kult eucharystyczny w życiu naszego narodu.
10. Prof. dr hab. Irena Sławińska - Chrześcijański wymiar sztuki w dziejach Polski (Literatura).
11. Doc. dr hab. Tadeusz Chrzanowski - Chrześcijański wymiar sztuki w dziejach Polski (Architektura i plastyka).
12. Doc. dr hab. Bolesław Bartkowski SDB - Chrześcijański wymiar sztuki w dziejach Polski (Muzyka).

 

F. Wydział Nauk Humanistycznych: 25 V 1987 r.
1. Prof. dr hab. Antoni Maśliński - Związki rzymsko-polskie w architekturze wczesnego baroku.
2. Doc. dr hab. Wiesław Müller - Pielgrzymki do Rzymu XVII-XVIII wieku.
3. Dr Jan Skarbek - Biskupi polscy XIX wieku a Stolica Apostolska.
4. Doc. dr hab. Krzysztof Dybciak - Współczesny esej religijno-filozoficzny.

 

Oprac. Maria Filipiak

Strona 1 z 7 :: Idź do strony: [1] 2 3 4 5 6 7