W dniu 7 marca 2018 r. odbyła się wizyta studyjna studentów Gospodarki przestrzennej II stopnia KUL w Lubartowie.
W ramach wizyty spotkaliśmy się z Panem Januszem Bodziackim - Burmistrzem Lubartowa, któremu dziękujemy za gościnne przyjęcie oraz przedstawienie nam najważniejszych wartości, wyzwań i planów miasta. Dziękujemy także pracownikom Urzędu Miasta Lubartów, w tym Biura Planowania Przestrzennego, za prezentacje dotyczące miasta i jego przestrzeni. W ramach wizyty wykonaliśmy wizje przestrzeni miasta a także korytarza ekologicznego doliny Wieprza. Na terenie modernizowanej oczyszczalni ścieków spotkaliśmy się z Panem Tomaszem Marzędą - Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lubartowie, któremu dziękujemy za serdeczne przyjęcie i wszechstronną pomoc przy organizacji wizyty. Gościliśmy także na obiedzie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja, gdzie spotkała się z nami Pani Halina Zdunek - Dyrektor Liceum.
 
Przez najbliższy semestr studenci będą pracować nad rozwiązaniami planistycznymi dla Lubartowa. Przedmiotem pracy będzie zarówno spojrzenie całościowe na miasto i jego strukturę, jak i wybrane zagadnienia oraz wyzwania takie jak: system zieleni, komunikacja, przestrzenie publiczne, bariery przestrzenne, obszary nowej zabudowy, lokalne tradycje architektoniczne, układ drogowy itp. Planowane są także kolejne badania terenowe w zespołach. Efekty swoich prac studenci zaprezentują pod koniec semestru.
Wizyta odbyła się w ramach przedmiotu "Planowanie rozwoju miast" prowadzonego przez dra inż. Jana Kamińskiego.
 
Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie w Lubartowie!
 
2018_03_07_lubartow_gp_1-1
2018_03_07_lubartow_gp_12
2018_03_07_lubartow_gp_14-1
2018_03_07_lubartow_gp_2
2018_03_07_lubartow_gp_3
2018_03_07_lubartow_gp_7
Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2018, godz. 08:55 - Anna Położyńska