W dniach 23-27 listopada br. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli lidera projektu (Gmina Lublin) i partnerów projektu (KUL, UMCS, PL, MRU) w Ružomberku, Słowacja (Katolicki Uniwersytet w  Ružomberku). Była to druga wizyta zagraniczna zorganizowana w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni” z programu Erasmus +. Celem wizyty było poznanie struktury organizacyjnej uniwersytetu, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk. Spotkanie było także okazją do podsumowania dotychczasowych działań i zaplanowanie dalszych, wspólnych przedsięwzięć.

 

Zdj.: Tóno Kulan

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2015, godz. 07:56 - Urszula Czyżewska