W dniach 5-6 listopada 2019 r. odbędzie się wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Architektura krajobrazu.

W programie wizytacji w godz. 12.00-13.00 w s. 118 przewidziane jest spotkanie ze studentami ocenianego kierunku, zaś o godz. 12.30-13.30 w s. 505 zaplanowano spotkanie z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na kierunku Architektura krajobrazu.

Na czas spotkań Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ogłasza godziny dziekańskie w dniu 5.11.2019 r. w godz. 12.00-13.30 dla studentów Architektury krajobrazu oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na tym kierunku.

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2019, godz. 07:44 - Anna Położyńska