Dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL

 

Godziny przyjęć:

piątek 10:00-13:00

pokój nr 003 IM

tel. 81 45 45 503

 

Prodziekan ds. kształcenia

Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL 

120523451_767708980468478_4451330881438637172_n

Godziny przyjęć:

środa 9:15-10:00 - po uprzednim umówieniu w sekretariacie 

piątek 9:00-10:00 - on-line w MS Teams - zespół Prodziekan WNIT; kod dostępu: cuv2hxx

pokój nr 405 IM

tel. 507 866 883

 

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
dr hab. Dominik Tyrawa
                    d.tyrawa 

                Godziny przyjęć:

                wtorek 15:00-16:30 pokój 01.1 IŚ

                   

p.o. Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej 

                    R.Kuziola 

                Godziny przyjęć:

                wtorek 10:00-11:30 pokój 304 IM

 

Koordynatorzy kierunków studiów:

- dla kierunku inżynieria środowiska

   dr Sylwia Terpiłowska

   Godziny przyjęć:
   czwartek 15:00-16:30 - on-line w MS Teams - zespół Koordynator IŚ;
   kod dostępu: ljdh7p0

 

- dla kierunku inżynieria materiałowa

   dr Rafał Kuzioła

   Godziny przyjęć:

   wtorek 10:00-11:30 - on-line w MS Teams, zespół: KONSULTACJE - dr Rafał Kuzioła, kod dostępu: s277ipz

 

- dla kierunku prawo

   dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL

   Godziny przyjęć:

   środa 9:15-10:00 - po uprzednim umówieniu w sekretariacie 

   piątek 9:00-10:00 - on-line w MS Teams - zespół Prodziekan WNIT;
   kod dostępu: cuv2hxx

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2021, godz. 19:01 - Rafał Kuzioła