Dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

dr hab. Filip Ciepły

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek 11:40-13:20 

środa 10:00-11:40

 

Adres:

ul. Kwiatkowskiego 3A

37-450 Stalowa Wola

pokój nr 003 IM

 

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz- Boroń, prof. KUL

                 Godziny przyjęć:

                 wtorek 16:40-17:40 pokój 004 IM

 
p.o. Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej 
dr Rafał Kuzioła

                 Godziny przyjęć:

                 poniedziałek 10:00-11:00 pokój 003 IM

                 wtorek 10:00-12:00 pokój 003 IM

 

                 Konsultacje:

                 poniedziałek 11:00-12:30 pokój 003 IM

 

Koordynatorzy kierunków studiów :

- dla kierunku inżynieria materiałowa

   dr Rafał Kuzioła

                 Godziny przyjęć:

                 poniedziałek 10:00-11:00 pokój 003 IM

                 wtorek 10:00-12:00 pokój 003 IM

 

- dla kierunku inżynieria środowiska

   dr Sylwia Terpiłowska

                 Godziny przyjęć:

                 poniedziałki 14.10-15.50 w sali 2.3 IŚ

 

- dla kierunku pedagogika

   ks. dr hab. Roman Sieroń

                 Godziny przyjęć:

                 poniedziałek 12:30-14:00 pokój 003 OfK 6a

 

- dla kierunku prawo

   dr hab. Leszek Ćwikła

                 Godziny przyjęć:

                 poniedziałek 9:30-10:00 pokój 19 IŚ

                 poniedziałek 16:30-17:00 pokój 103 OfK 6a

 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2020, godz. 19:13 - Filip Ciepły