dr hab. Sławomir Łukasiewicz

 Dyrektor Instytutu Europeistyki:  

 dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL (CI-410)

Przyjmuje: środa w godz. 16.30-17.30

Sekretariat:

mgr Hanna Wasilewska

(CI-405;  tel. 81 445-30-34; fax: 81 445-30-38

e-mail: europeistyka[at]kul.pl)

 

 RADA INSTYTUTU

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL (Dziekan Wydziału)
dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL (Dyrektor Instytutu)

dr hab. Filip Ciepły

dr hab. Marek Dobrowolski

dr hab. Jacek Widło, prof. KUL

dr Luc Reydams, prof. KUL (obecny od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019)

dr Edyta Krzysztofik

dr Tomasz Sieniow

 

Kinga Czyrska (I stopień European Studies)
Patryk Bąk (II stopień European Union Law)
 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2018, godz. 08:32 - Adam Jankowski