Kolejnym akwenem wodnym, na którym odbywały się Wodne Warsztaty Edukacji Ekologicznej była rzeka Bzura.
Bzura to lewy dopływ Wisły. Źródła swoje ma na Wzniesieniach Łódzkich, płynie przez Nizinę Środkowomazowiecką i Kotlinę Warszawską. Uchodzi do Wisły naprzeciw Wyszogrodu.
Trzydniowy spływ Bzurą stanowił okazje do podziwiania i zapoznania się z występującą na tym terenie fauna i florą. Uczestnicy w formie zajęć teoretycznych i praktycznych poszerzali swoja wiedzę na temat biomonitoringu, ochrony przyrody w Poslce, gospodarki odpadowej w rzekach oraz uczyli się określać parametry fizykochemiczne wody. Podstawowym zadaniem grupy było także wyławianie odpadów z rzeki.
Po przepłynięciu odcinka kilkunastu kilometrów już mogliśmy się przekonać, że akwen Bzury jest bardzo zanieczyszczony. Już od samego początku udało Nam się wyłowić niesamowite ilości butelek, puszek oraz wszelkiego innego rodzaju tworzyw sztucznych. Nie zbrakło również ciekawszych okazów takich jak opony od ciągnika, znaki drogowe, wiadra czy miski.
Wodne Warsztaty Edukacji Ekologicznej na Bzurze były niezwykle udane i ciekawe. Pogoda dopisywała nam przez cały czas, a grupa uczestników była bardzo zainteresowana i z dużą uwagą uczestniczyła w zajęciach, zadając wiele pytań.
Co ciekawe?
W wojnie obronnej w 1939 rozegrała się w rejonie Łęczycy, Kutna, Łowicza, Sochaczewa bitwa, znana jako bitwa nad Bzurą. Stoczyła ją Armia Poznań i część Armii Pomorze w dniach 9-20 września z wojskami 8 oraz częściami sił 10 i 4 Armii Niemieckiej. Całością sił polskich dowodził generał T. Kutrzeba. Wobec zagrożenia skrzydeł polskiej obrony generał T. Kutrzeba zdecydował się na zwrot zaczepny w kierunku południowym i uderzył na skrzydło nacierających na Warszawę wojsk niemieckich. Po początkowych sukcesach wojsko polskie zmuszone zostało do odwrotu, otoczone i zdziesiątkowane przez przeważające siły niemieckie. Tylko nielicznym grupom żołnierzy udało się dotrzeć do Warszawy.
 
Źródło: http://portalwiedzy.onet.pl/48913,,,,bzura,haslo.html
Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2014, godz. 14:50 - Angelika Żurawska