Biała Przemsza - jest rzeką płynąca przez województwa małopolskie i śląskie, o długości 63,9 km i powierzchni zlewni wynoszącej 876,6 km2. Rzeka tworzy odnogi, liczne meandry, moczary. Zaczyna swój bieg w centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej na Wyżynie Olkuskiej od źródeł wypływających z torfowiska na wysokości 376 m n.p.m., na południowy zachód od Wolbromia.
Najważniejszą rybą zasiedlającą rzeki i potoki zlewni Białej Przemszy jest bez wątpienia pstrąg potokowy. Ryba ta występuje prawie na całej długości rzeki Białej Przemszy oraz w większości jej dopływów, a przede wszystkim w Sztole, Kanale Szczakowskim, Centurii i Tarnówce.
Grupa z Korytnicy 20 czerwca rozpoczęła Wodne Warsztaty Edukacji Ekologicznej na rzece pstrąga potokowego – Białej Przemszy. Start spływu wyznaczyliśmy w miejscowości Sławków. Szybki nurt rzeki sprawił, że uczestnicy warsztatów mieli niesamowite przygody na rzece. Zbieranie śmieci nie było łatwe, ale opiewało w wiele radości i zabawy.
Dowodem na niesamowite efekty 3 dniowego spływu jest na pewno wyłowiona lodówka
Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2014, godz. 13:24 - Angelika Żurawska