ćwiczenia

 

Prowadząca zajęcia: Dr Anna Podstawka

Termin zajęć: wtorek 11.40 - 13.10

Miejsce zajęć: CN 204

Opis zajęć:

Celem ćwiczeń jest zdobywanie kompetencji w zakresie analizy teatrologicznej dramatu. Zakłada się budowanie warsztatu metodologicznego, przyswajanie podstawowej terminologii, poznawanie dziejów konwencji dramatycznych, pogłębianie wiedzy na temat dramaturgii polskiej i obcej. W programie zajęć przewidziana jest lektura wybranych utworów o zróżnicowanej poetyce (lista propozycji do uzgodnienia z uczestnikami), analiza rozmaitych form scenicznych (np. jednoaktówka, pièce bien faite) oraz poszczególnych elementów struktury dramatu, takich jak problematyka postaci, ukształtowanie zdarzeń, semantyka i funkcja rekwizytu, kreacja czasu i przestrzeni, kształt teatralny dramatu, budowa warstwy językowej. Obok omawianych dramatów pomocniczo wykorzystywane będą celniejsze studia analityczno-interpretacyjne, prace o treści historycznej i teoretycznej, hasła słownikowe itp. Rozpatrywane też będzie zagadnienie tekst a inscenizacja (obejrzenie wybranych spektakli).
Wybrana bibliografia:

I. Sławińska, Struktura dzieła teatralnego. Propozycje badawcze [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, wybór i oprac. Janusz Degler, Wrocław 2003 [i inne wydania];

I. Sławińska, Odczytywanie dramatu, Warszawa 1988;

A. Ubersfeld, Czytanie teatru I, Warszawa 2002;

Dramat polski. Interpretacje, red. J. Ciechowicz i Z. Majchrowski, t. 1-2, Gdańsk 2001-02;

J.L. Styan, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, przeł. i oprac. M. Sugiera, Wrocław 1995;

P. Szondi, Teoria nowoczesnego dramatu 1880-1950, przeł. E. Misiołek, Warszawa 1976;

G. Matuszek, Naturalistyczne dramaty, Kraków 2001; cykl Wielkie Dzieła Teatralne (Księgarnia Akademicka, Kraków);

Dramat w teatrze. Teatr w dramacie. Studia. Rozprawy. Artykuły, seria pod red. J. Błońskiego, J. Deglera, J. Popiela, D. Ratajczak (Wiedza o Kulturze, Kraków);

P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, przeł., oprac. i uzupełnieniami opatrzył S. Świontek, Wrocław 1998 [i nast. wyd.];

D. Kosiński, Słownik postaci dramatycznych, Kraków 1999.

Szczegółowa lista lektur oraz opracowań na temat poszczególnych zagadnień podawana będzie na zajęciach.

Inne materiały: zapisy filmowych i teatralnych realizacji dramatów.

Zaliczenie:

Na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz pisemnego sprawdzianu wiadomości (w formie ustalonej z uczestnikami).

 


Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2011, godz. 09:32 - Mariusz Lach