Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katedra Prawa Unii Europejskiej

 

we współpracy z

 

Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce

 

mają zaszczyt zaprosić

do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

 

Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie

- doświadczenia i perspektywy.

10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej.

 

 która odbędzie się w Lublinie w dniu 31 marca 2014 roku

 

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:
 

Jego Magnificencja

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

oraz

 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Miejsce obrad: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Iuridicum

ul. Spokojna 1, Aula CI-204

 

 

Konferencja jest elementem cyklu 12 międzyuczelnianych seminariów poświęconych dekadzie uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, organizowanego przez ośrodki akademickie, które mają znaczące osiągnięcia w badaniach nad integracją europejską. Seminaria poświęcone są wybranym istotnym problemom integracji Polski z Unią Europejską. Są to zarówno zagadnienia społeczno-gospodarcze, jak i polityczno-ustrojowe. Uczestnikami seminariów są zarówno naukowcy: europeiści, prawnicy, politolodzy, ekonomiści, jak i inni eksperci i politycy z kraju oraz z unijnej sceny politycznej. Więcej na temat przedsięwzięcia można przeczytać na stronie organizatora...

 

Patronat nad wydarzeniem objęła

prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2014, godz. 09:35 - Paweł Wojtasik