Dyrektor Instytutu Socjologii KUL, ks. dr hab. Stanisław Fel (prof. KUL) dnia 20 października 2011 roku odebrał w gabinecie JM Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu CERTYFIKAT Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA), przyznający - w uznaniu wysokiej jakości kształcenia - akredytację kierunkowi socjologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kolejne 5 lat, do 2016 roku.Wreczenie_certyfikatow_UKA_115-1.JPG
Wreczenie_certyfikatow_UKA_116-1.JPG
Wreczenie_certyfikatow_UKA_166-1.JPG

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2011, godz. 20:20 - Tomasz Peciakowski