Wręczenie Księgi Pamiątkowej prof. Michałowi Łesiowowi

 

25 marca 2010 r. w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL odbyła się uroczystość wręczenia wybitnemu uczonemu-slawiście, prof. drowi hab. Michałowi Łesiowowi Księgi Pamiątkowej Z lubelskich badań nas Słowiańszczyzną Wschodnią, przygotowanej pod redakcją pracowników KUL: Dagmary Nowackieji i Alberta Nowackiego oraz pracowników UMCS: Marii Borciuch i Mateusza Jastrzębskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Wydziału Nauk Humanistycznych, pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL, Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS oraz studenci.

 

Uroczystość otworzył dyrektor IFS KUL, prof. Witold Kołbuk, który podziękował prof. Łesiowowi za jego wielki wkład w powstanie, a następnie rozwój tutejszej slawistyki, oraz za jego „piękną obecność” w Instytucie, która inspirowała, i wciąż inspiruje badaczy. Następnie dr Dagmara Nowacka przedstawiła życiorys i sylwetkę naukową Uczonego. Potem głos zabrali: Prodziekan, prof. Wojciech Kaczmarek, który w imieniu Wydziału Nauk Humanistycznych złożył Panu Profesorowi serdeczne podziękowania za długoletnią, owocną współpracę oraz dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, prof. Feliks Czyżewski, który sylwetkę Uczonego uzupełnił przedstawiając ją z punktu widzenia Jego działalności w UMCS. W kolejnych wystąpieniach dr Albert Nowacki i dr Mateusz Jastrzębski zapoznali zebranych z okolicznościami, w jakich narodził się pomysł stworzenia wspomnianej publikacji. Spotkanie uwieńczyło wręczenie Księgi Pamiątkowej i serdeczne podziękowania Pana Profesora.

 

Wydana nakładem Wydawnictwa KUL publikacja Z lubelskich badań nas Słowiańszczyzną Wschodnią stanowi zbiór prac uczonych z lubelskiego ośrodka slawistycznego, którzy na przestrzeni wielu lat współpracowali z Jubilatem. Książka składa się z czterech części: W kręgu zainteresowań badawczych prof. Michała Łesiowa, Ze studiów językoznawczych, W kręgu religii i kultury oraz Ze studiów literaturoznawczych. Swoje studia poświęciło prof. Łesiowowi dwudziestu siedmiu uczonych zarówno z lubelskiego środowiska naukowego (m.in. Zenon Leszczński, Władysław Makarski, Feliks Czyżewski, Czesław Kosyl, Witold Kołbuk, Anna Woźniak, Stefania Andrusiw, Mirosława Ołdakowska-Kuflowa), jak też i badacze z innych środowisk naukowych, którzy jednak w pewnym okresie czasu współpracowali z Jubilatem w Lublinie, by wymienić tu chociażby Stefana Kozaka, Dmytra Buczkę, Hryhorija Arkuszyna i in. Publikację uzupełnia wywiad zatytułowany Michała Łesiowa gawęda o życiu.

Albert Nowacki

 

Więcej [+]

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2010, godz. 12:01 - Monika Grygiel