Wręczenie Medalu za Zasługi dla KUL ks. prof. Stanisławowi Janeczkowi

Wręczenie Medalu za Zasługi dla KUL ks. prof. Stanisławowi Janeczkowi

Z okazji Święta Patronalnego Wydziału Filozofii oraz Światowego Dnia Filozofii zapraszamy na uroczystość wręczenia Medalu za Zasługi dla KUL ks. prof. Stanisławowi Janeczkowi, która odbędzie się 18 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW-113.

 

Program uroczystości

  • otwarcie uroczystości - Dziekan Wydziału Filozofii dr hab. Monika Walczak, prof. KUL,
  • wystąpienie Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego
  • wygłoszenie laudacji - ks. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
  • wręczenie Medalu za Zasługi dla KUL ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Janeczkowi
  • odczytanie listu Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika
  • wystąpienie Laureata.

Oprawa muzyczna uroczystości w wykonaniu zespołu Schola Gregoriana Instytutu Muzykologii KUL pod kierunkiem Dr hab. Beaty Bodzioch.

 

 

PROF. DR HAB. STANISŁAW JANECZEK (ur. 1951) - uczony, cieszący się uznaniem w polskim środowisku filozoficznym jako specjalista z zakresu historii filozofii nowożytnej, historii filozofii polskiej i historii oświaty. Traktujący katolicką uczelnię jako miejsce uprawiania nauki w duchu autentycznej wolności jest autorem bądź redaktorem ponad 350 pozycji naukowych, w tym studiów nad dziejami środowiska filozoficznego KUL, edycji poświęconych Założycielowi KUL ks. Idziemu Radziszewskiemu oraz cenionej przez rodzime środowisko filozoficzne serii Dydaktyka Filozofii.

 

Członek Senatu KUL (2005-2013). Sprawny organizator nauki, przede wszystkim jako prodziekan (2005-2008) i dziekan Wydziału Filozofii (2008-2013), cieszący się istotnym wyróżnieniami państwowymi w wymiarze naukowym i dydaktycznym, a także przewodniczący Sekcji Filozoficznej Wykładowców Filozofii Uczelni Katolickich w Polsce przy KEP oraz członek grupy ds. przygotowania Ratio Studiorum przy Komisji Duchowieństwa KEP. Nauczyciel akademicki kształtujący liczne pokolenia studentów, harmonijnie łączący pracę naukową z obowiązkami kapłańskimi i społecznymi, za które został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2019, godz. 15:25 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2019-11-12