31 sierpnia – 2 września

przebywając z wizytą na Ukrainie:

 • uczestniczył w uroczystości inauguracji roku akademickiego na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu
 • złożył wizytę Metropolicie Lwowskiemu, Przewodniczącemu Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy Księdzu Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu

3 września

 • prowadził spotkanie w sprawie Centrum Transferu Wiedzy
 • przewodniczył posiedzeniu Odwoławczej Komisji Oceniającej

4 września

 • odbył spotkanie w sprawie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych

5 - 17 września

 • Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół i Absolwentów KUL w Chicago oraz na zaproszenie Proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Ferdynanda Księdza Zdzisława Torby i Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. Trójcy Księdza Andrzeja Maślejaka przebywał w służbowej podróży zagranicznej.

19 - września

 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu
 • Spotkał się z Metropolitą Lubelskim Abp. Stanisławem Budzikiem

20 września

 • Przewodniczył spotkaniu z Dziekanami poszczególnych wydziałów KUL

23 września

 • Gościł Prezesa Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Księdza Romana Szpakowskiego

24 września

 • Przyjął Rektora Kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie Księdza Dr. Cezarego Kostro
 • Przewodniczył spotkaniu Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL

25 września

 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu
 • Spotkał się z Prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie Panią Teresą Księską-Falger
 • Gościł Biskupa Płockiego Piotra Liberę

26 września

 • Przewodniczył obradom Senatu

27 września

 • Na zaproszenie Wojewody Lubelskiego Profesor Jolanty Szołno-Koguc brał udział w spotkaniu w sprawie zagospodarowania nieruchomości będącej w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a przeznaczonej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
 • Przyjął Prezesa Firmy SLAWEX Panią Małgorzatę Sławińską-Gargol
 • Przewodniczył spotkaniu z Władzami oraz Dyrektorami Instytutów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

30 września

 • Wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2013/14 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie