29 sierpnia – 15 września

 • Przebywał w podróży służbowej w Nowej Zelandii

1 września

 • Spotkał się z Księdzem Tadeuszem Świądkowskim SChr Duszpasterzem dla Polonii w Wellington

2 września

 • Złożył wizytę Ambasadorowi RP w Nowej Zelandii Panu Zbigniewowi Gniatkowskiemu
 • Spotkał się z Panem Profesorem Roberto Rabel Wicerektorem ds. Międzynarodowych Uniwersytetu Victorii w Wellington

4 września

 • Złożył wizytę Konsulowi Honorowemu RP w Nowej Zelandii Pani Dianie Winsome Dormer.

6 września

 • Spotkał się z Panem Krzysztofem Pawlikowskim Profesorem Uniwersytetu w Canterbury

7 września

 • W Christchurch przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię oraz spotkał się z miejscową Polonią.
 • Spotkał się z Panią Dorotą Szymańską Prezesem Stowarzyszenia Polonii w Christchurch

9 września

 • Spotkał się z Księdzem Kazimierzem Bojdą SChr Duszpasterzem dla Polonii w Hobart
 • Złożył wizytę Jego Ekscelencji Julianowi Perteous Arcybiskupowi Hobart

10 września

 • Spotkał się z Panem Doktorem Davidem Daintree Dyrektorem Centrum Studiów nad Kulturą w Hobart

11 września

 • W Domu Polskim spotkał się z Zarządem Stowarzyszenia Polaków w Hobart

12 września

 • Przewodniczył i wygłosił homilię na Mszy Świętej sprawowanej dla wspólnoty polskiej w Hobart
 • W Domu Polskim spotkał się ze wspólnotą polską w Hobart

13 września

 • Dla wspólnoty polskiej w Hobart odprawił Mszę Święta i wygłosił homilię

14 września

 • Celebrował Mszę Świętą i wygłosił homilię dla wspólnoty polskiej w Hobart
 • Przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilie dla Polonii w Launceston oraz wręczył Medal Signum Universitatis Państwu Mirze i Janowi Siejkom

15 września

 • Celebrował Mszę Świętą i wygłosił homilię dla Polonii w Launceston

17 września

 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego

18 września

 • Przewodniczył zebraniu Dziekanów wydziałów KUL

19 września

 • Wziął udział w uroczystości przekazania na rzecz KUL budynku Inżynierii Materiałowej w Stalowej Woli
 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego

20 września

 • Gościł Pana Marka Tarnowskiego Prezesa Zarządu MOKATE S.A. w Ustroniu

22 września

 • Wziął udział w spotkaniu Środowiskowego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina

25 września

 • Przewodniczył obradom Senatu

26 września

 • Przewodniczył zebraniu w sprawie planu pracy na nowy rok akademicki w Uniwersytecie Otwartym oraz w Szkole Języka i Kultury Polskiej

27 września

 • Wziął udział w Spotkaniu Absolwentów Wydziału Prawa „92-97”

28 września

 • Przewodniczył Liturgii Mszy Świętej w kościele akademickim KUL

29 września

 • Przewodniczył zebraniu w sprawie Wykładów Otwartych: Pro publico bono KULtura człowieka i społeczeństwa
 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego

30 września

 • Uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie