1 września

 • Przewodniczył wyjazdowemu posiedzeniu Kolegium Rektorskiego w Kazimierzu Dolnym.

2 września

 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Kierownikami poszczególnych agend KUL.
 • Spotkał się z Wielkim Kanclerzem KUL Abp Stanisławem Budzikiem.

7-13 września

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej na Ukrainie i Białorusi.

8 września

 • Spotkał się z JM Profesorem Igorem Kocanem Rektorem Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku.
 • Wygłosił słowo podczas uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku.

9 września

 • Nawiedził grób polskich żołnierzy na Cmentarzu w Mielnikach na Ukrainie

12 września

 • W Baranowiczach na Białorusi spotkał się z Rektorem Baranowickiego Uniwersytetu Państwowego Wasilijem Iwanowiczem Kochurko.
 • Podpisał umowę o współpracy z Baranowickim Uniwersytetem Państwowym w Baranowiczach na Białorusi.

14 września

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie regulaminu organizacyjnego KUL.

16 września

 • W Warszawie, w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski, wziął udział w konferencji prasowej pt. „Sto lat KUL”, podczas której zaprezentowano program V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej i obchodów 100-lecia KUL.

17 września

 • Spotkał się z Wojewodą Lubelskim Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem.
 • Spotkał się z Panem Zbigniewem Jakubasem Właścicielem Grupy Kapitałowej Multico.

20-21 września

 • Wziął udział w Dożynkach grupy Fundacja Potulicka, połączonych z uroczystym poświęceniem i otwarciem Kompleksu Magazynowo-Suszarniczego w Osówcu.

21 września

 • W Warszawie spotkał się z Panem Dr. Jarosławem Szarkiem Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.

22 września

 • W Muzeum KUL wziął udział w konferencji prasowej poświęconej obchodom V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej i 100.lecia KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie wyników rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

23 września

 • Przewodniczył spotkaniu zorganizowanemu celem podziękowania za pracę na KUL O. Piotrowi Twardeckiemu Duszpasterzowi Akademickiemu Uniwersytetu.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Gustawem Zemłą.
 • Spotkał się z Panem Jackiem Welterem Dyrektorem Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 24 września
 • Złożył wizytę Biskupowi Radomskiemu Henrykowi Tomasikowi.

26 września

 • Spotkał się z Panem senatorem RP Stanisławem Gogaczem.
 • Spotkał się z Prezesem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Księdzem Romanem Szpakowskim.
 • Spotkał się z P.T. Prezesami: Prezesem Hanesco Dariuszem Piątkiem, Prezesem TBV Wojciechem Dziobą, Prezesem PGT Andrzejem Wielgusem.
 • Przewodniczył Obradom Kolegium Rektorskiego.

27 września

 • Spotkał się z Księdzem Maciejem Galle z Chicago.
 • Wziął udział w Radzie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

28 września

 • Na zaproszenie Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego wziął udział w posiedzeniu Rady Fundacji Centrum Edukacyjno-Kongresowego.
 • Przewodniczył spotkaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji Rozwoju KUL.

29 września

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył spotkaniu kolegium Rektorskiego.
 • Udzielił wywiadu dla TVP Lublin z okazji V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej oraz obchodów Jubileuszu 100.lecia KUL.

30 września.

 • Wziął udział w uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
 • Spotkał się z Panem Krzysztofem Hetmanem Posłem do Parlamentu Europejskiego.