1 września

 • Uczestniczył w Uroczystości Jubileuszu 650.rocznicy powstania pierwszego Uniwersytetu Węgierskiego w Pécs.
 • Wziął udział w Inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie w Pécs.

4 września

 • Spotkał się z Zarządem Fundacji Potulickiej.
 • Wziął udział w odbywających się w Wojnowie Dożynkach.

6 września

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Biblioteki KUL.
 • Spotkał się z Dyrektorem Generalnym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Panem Pawłem Gilowskim oraz Zastępcą Dyrektora Wydziału Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Panem Andrzejem Gumieniczkiem.
 • Spotkał się z Wojewodą Lubelski Panem Prof. Przemysławem Czarnkiem.

7 września

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie odbywającej się na KUL sesji, w ramach 25.Konferencji Redaktorów Czasopism Akademickich.
 • Gościł Ich Ekscelencje: Metropolitę Bukaresztu Abp. Ioana Robu, Metropolitę Lubelskiego Abp. Stanisława Budzika, Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza.
 • Podpisał porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Janem Kuczem rzeźbiarzem, artystą, plastykiem.
 • Spotkał się z Panią Anną Fic-Lazor Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

8 września

 • Spotkał się z Panem Jarosławem Ostrowskim Dyrektorem Szpitala MSWiA w Lublinie.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie teleinformatycznych rekomendacji.
 • Przewodniczył Odwoławczej Komisjo ds. Oceny Pracowników Naukowych KUL.
 • Podpisał umowę o współpracy z IX Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie.
 • Spotkał się z Ks. Romanem Szpakowskim Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.
 • Złożył Wizytę Biskupowi Siedleckiemu Jego Ekscelencji Kazimierzowi Gurdzie.

9-21 września

 • Przebywał z wizytą w Chińskiej Republice Ludowej.

9-12 września

 • odbył wyjazd służbowy do Xi’an International Studies University.

10 września

 • Wziął udział w uroczystości inauguracji roku akademickiego, podczas której wygłosił przemówienie.
 • Uczestniczył w pierwszych zajęciach z języka polskiego na nowo otwartej polonistyce
 • Spotkał się z Rektorem Xi’an International Studies University, prof. Wang Junzhe, Dziekanem Wydziału Języków Zachodnich prof. Huang Nan, Dyrektorem Biura Współpracy Zagranicznej, prof. Wu Yaowu oraz pracownikiem Instytutu Sinologii, prof. Wang Qi.

11 września

 • Spotkał się z wykładowcami filologii polskiej w Xi’an International Studies University: prof. KUL Wojciechem Kruszewskim, dr Pawłem Zacharewiczem i Pawłem Qu.

12 września

 • Spotkał się z prof. Lu Zihua z Centrum Studiów Polskich.

14 września

 • Odbył podróż służbową do Makau Saint John University, Makau.
 • Spotkał się z Rektorem Ks. Prof. Peterem Stilwellem i jego współpracownikami: prof. Vincentem Yang (Vice-rektor), prof. Arnoldem Monera (Dziekan Wydziału Teologii), prof. Alanem Normanem Baxter (Dziekan Wydziału Humanistycznego), prof. Aną Correira (Dziekan Wydziału Pedagogiki), prof. Dominiquem Tyl (Dziekan Wydziału Nauk Społecznych), Paulą Mota (Dyrektor Działu Współpracy Zagranicznej).

16-18 września

 • Odbył podróż służbową do Shenyang, Prowincja Liaoning.

17 września

 • Złożył wizytę rektorowi Seminarium Duchownego Diecezji Liaoning.
 • Spotkał się z przedstawicielkami zgromadzeń zakonnych Diecezji Liaoning.
 • Odwiedził Centrum Caritas Shengjing Diecezji Liaoning, gdzie spotkał się z grupą wolontariuszy, do których skierował krótkie przemówienie.
 • Przewodniczył liturgii Mszy Św. dla społeczności międzynarodowej w Shenyang.
 • Spotkał się z Polakami mieszkającymi w Shenyang.
 • Spotkał się z ks. Józefem Zhangiem, Dyrektorem Caritas Shengjing i Duszpasterzem społeczności międzynarodowej w Shenyang.

18 września

 • Spotkał się z Biskupem Diecezji Shenyang Paulem Junmin Pei.

18-21 września

 • Odbył podróż służbową do Hangzhou, Prowincja Zhejiang.

20 września

 • Spotkał się z Rektorem Zhejiang Science and Technology University w Hangzhou.
 • Podpisał List Intencyjny o współpracy pomiędzy Zhejiang Science and Technology University i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

22 września

 • Spotkał się z Panem Grzegorzem Nowakowskim Zastępcą Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

25 września

 • Przewodniczył spotkaniu z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie dyslokacji Majdanka.
 • Spotkał się z Ambasador RP w Wiedniu Jej Ekscelencją Jolantą Różą Kozłowską.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Podpisał porozumienie o współpracy z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Panem Dr. Jarosławem Szarkiem.

26 września

 • Spotkał się z Panem Ministrem Aleksandrem Bobko Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Wziął udział, w zorganizowanym na KUL spotkaniu Rektorów Uczelni Wyższych Lublina z Panem Ministrem Aleksandrem Bobko, które dotyczyło Ustawy 2.0.
 • Wziął udział w uroczystości nadania odznaczeń Pracownikom Uniwersytetu.
 • Spotkał się z Prof. Sławomirem Czarneckim.

27 września

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu regulaminu zamówień publicznych.
 • Spotkał się z lek. med. Panem Andrzejem Mielcarkiem Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawach Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym oraz Dworku Staropolskiego.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Wydawnictwa KUL.
 • W Studio Radia Lublin wziął udział w programie „Z daleka i z bliska-Gość Radia Lublin”.

28 września

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Dla Katolickiej Agencji Informacyjnej udzielił wywiadu nt. „Misja i specyfika KUL dziś”.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie planowanych inwestycji KUL.

29 września

 • Spotkał się Dyrektorem Stomatologicznego Centrum Klinicznego UM w Lublinie Panem Ryszardem Śmiechem.
 • Przewodniczył spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 100.lecia KUL.
 • Wziął udział w koncercie Gospel Rain, zorganizowanym na KUL w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.
 • Spotkał się z Księdzem Kan. Januszem Świtajem Proboszczem Parafii Wilkołaz.

30 września

 • W kościele akademickim KUL przewodniczył Mszy Świętej pogrzebowej, sprawowanej za Śp. Andrzeja Paluchowskiego.