1-10 września

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w USA i w Kanadzie.

1 września

 • W London spotkał się z Panią Dr Marianną Król, przewodniczącą Komitetu nagrody im. Stefana Króla, fundatorką funduszu stypendialnego dla studentów KUL.
 • Spotkał się z przedstawicielami Koła Przyjaciół KUL w London.
 • Spotkał się z O. Adamem Gabrielem CSMA Proboszczem Parafii pw. Św. Patryka w London oraz z Ekonomem O. Wacławem Chudym CSMA.
 • Spotkał się z O. Eugeniuszem Dziedzicem CSMA Proboszczem Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w London.
 • Przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w London.

2 września

 • W parafii pw. Świętego Maksymiliana Kolbe w Mississauga wziął udział w uroczystej celebrze Mszy Świętej, sprawowanej pod przewodnictwem Prowincjała Misjonarzy Oblatów O. Alfreda Grzempy OMI.
 • Uhonorował „Medalem Jubileuszu 100-lecia KUL”: Prowincję Wniebowzięcia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kanadzie oraz Ojca Janusza Błażejaka OMI.
 • W Mississauga otworzył wystawę poświęconą Jubileuszowi 100-lecia KUL.

4 września

 • Spotkał się z Państwem Gabrielą i Michałem Kasprzak przedstawicielami The Canadian-Polish Research Institute.

6 września

 • Spotkał się z Panią Bożeną Kamiński Prezes Polsko-Słowiańskiego Centrum w Nowym Jorku.

7 września

 • Spotkał się z Dyrektorem Wykonawczym Polish Slavic Credit Union USA Panem Bogdanem Chmielewskim.
 • Złożył wizytę Panu Maciejowi Golubiewskiemu Konsulowi Generalnemu RP w Nowym Jorku.
 • W Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku wziął udział w spotkaniu z duchowieństwem pracującym w środowisku Polonii Wschodniego Wybrzeża USA.
 • W Nowym Jorku spotkał się z działaczką społeczną, poetką, emerytowaną wykładowczynią literatury polskiej na Columbia University Panią Anną Frajlich-Zając.

8 września

 • Wziął udział we Mszy Świętej i wygłosił słowo z okazji obchodów Jubileuszu 100-lecia KUL w Parafii pw. św. Krzyża w Maspeth.
 • W Maspeth spotkał się z kapłanami pracującymi dla Polonii w diecezji Brooklyn.

9 września

 • Uhonorował „Medalem Jubileuszu 100-lecia KUL” biskupa pomocniczego diecezji Brooklyn w Nowym Jorku Jego Ekscelencję Witolda Mroziewskiego.
 • W parafii pw. Św. Krzyża w Maspeth otworzył wystawę z okazji Jubileuszu 100-lecia KUL.

11 września

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie DTI KUL.

12 września

 • Wręczył nominacje Dyrektorom Ośrodków Badawczych.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu funkcjonowania Wydawnictwa KUL.
 • Spotkał się z Panem Markiem Tomczukiem, Wiceprezesem Zarządu Banku PKO S.A. oraz Dyrektorem Regionu Południowo-Wschodniego, Bank Pekao S.A. Panem Profesorem Antonim Magdoniem.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie zagospodarowania/rewitalizacji dachu na stołówce KUL.

13 września

 • Wygłosił słowo w ramach otwarcia, zorganizowanego na KUL, Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu wdrożenia Ustawy 2.0.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Jarosławem Rabińskim w sprawie publikacji Jubileuszowych KUL.

14 września

 • Spotkał się z Zarządem Fundacji Potulickiej.
 • Spotkał się z Dyrektorem TVP Lublin Panem Ryszardem Montusiewiczem.

15-22 września

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w Hiszpanii i we Francji.

16-19 września

 • Wziął udział w uroczystościach z okazji 30-lecie Magna Charta Universitatum i 800-lecia Uniwersytetu w Salamance.

18 września

 • Uczestniczył w ceremonii podpisania Magna Charta Universitatum w Salamance.

21 września

 • Z okazji Jubileuszu 100-lecia KUL wziął udział w pielgrzymce do Sanktuarium pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paray-le-Monial we Francji.
 • Spotkał się ze studentami DA KUL pielgrzymującymi do Sanktuarium w Paray-le-Monial i sprawował dla nich Mszę Świętą w Kaplicy Objawień.

23 września

 • W Wąwolnicy wziął udział w uroczystości: Pierwsze Ogólnopolskie Święto - Wdzięczni Polskiej Wsi.

24 września

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu aktywnej polityki płacowej.
 • Spotkał się z Panią Prof. Agatą Mirek w sprawie publikacji jubileuszowych KUL.
 • Spotkał się z przedstawicielami Organizacji Astrea Lublinensis.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu uroczystości inauguracji na Uniwersytecie.
 • Spotkał się z Dyrektorem Konwiktu Księży Studentów KUL Ojcem Dr. Mirosławem Chmielewskim w sprawie zasad działania Konwiktu.

25 września

 • W Konwikcie Księży Studentów KUL przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej w związku z zakończeniem pracy Księdza Dr. Marka Grygiela na stanowisku Dyrektora Konwiktu.
 • Podpisał akt notarialny sprzedaży nieruchomości w Lublinie.
 • Podpisał akt notarialny sprzedaży nieruchomości w Stalowej Woli.

26-27 września

 • Z okazji inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Ružomberoku wziął udział we Mszy Św., sprawowanej w Kościele pw. św. Rodziny.
 • Wziął udział w Uroczystej Inauguracja roku akademickiego w Rużomberoku.

27 września

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu uruchomienia nowych kierunków studiów.
 • Podpisał akt notarialny sprzedaży nieruchomości w Lublinie.
 • Spotkał się z Panem redaktorem Jávierem Sadaba i udzielił wywiadu dla hiszpańskiego Dziennika „El Mundo”.

28 września

 • Wziął udział w 65. posiedzeniu Senatu RP w części dotyczącej podjęcia uchwały w 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
 • Spotkał się z kompozytorem Panem Adrianem Leonardem Mociulschim oraz z Jego Małżonką Panią Laurą Mociulschą.
 • Spotkał się z Panem Markiem Moczulskim Członkiem Konwentu przy Rektorze KUL.
 • W Filharmonii Lubelskiej uczestniczył w Koncercie Symfonicznym zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, podczas którego został wykonany utwór pt. "Dixtuor", skomponowany przez Pana Adriana Leonarda Mociulschiego i dedykowany Uniwersytetowi z okazji Jubileuszu 100-lecia.

30 września

 • W Teatrze Polskim w Warszawie, na zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wziął udział w Uroczystym spotkaniu Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz środowiska akademickiego.