2 września

 • Spotkał się z Panem ppłk. Dr Zbigniewem Kędzierskim.
 • Spotkał się z Panem Józefem Godlewskim.

3 września

 • Wręczył powołania Pełnomocnikom: Pani Annie Tarnowskiej-Waszak kontaktów międzynarodowych i Panu Doktorowi hab. Filipowi Ciepłemu ds. Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Uniwersyteckiego Radia KUL.

3-4 września

 • Przebywał w podróży służbowej na Ukrainie.

4 września

 • Wziął udział w ceremonii otwarcia jubileuszowej sesji naukowej „Dialog Dwóch Kultur” w Krzemieńcu.
 • W rzymskokatolickim kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika wziął udział i wygłosił homilię podczas Mszy świętej sprawowanej za duszę śp. Juliusza Słowackiego.
 • Wziął udział w uroczystości poświęcenia tablicy upamiętniającej Księdza Stefana Iwanickiego proboszcza krzemienieckiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego i w czasie okupacji, Absolwenta KUL.
 • Na cmentarzu Tunickim poprowadził modlitwę za duszę Śp. Salomei Bécu Matki Juliusza Słowackiego.

5 września

 • W Muzeum Miejskim w Dzierżoniowie wygłosił słowo na wernisażu wystawy ze Zbiorów Muzeum KUL.

6 września

 • Wziął udział w Dożynkach grupy Fundacja Potulicka.

9 września

 • Wziął udział w briefingu prasowym organizowanym w związku z XI Zjazdem Filozoficznym.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego organizowanego na KUL.

11 września

 • Wziął udział w promocji książki "Metodologia nauk" z serii "Dydaktyka filozofii" pod red. Księdza Prof. Stanisława Janeczka.
 • Przewodniczył spotkaniu z przedstawicielami Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w sprawie regulaminu pracy.
 • Spotkał się z Dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie Panem Profesorem Lechem Panasiukiem.

14 września

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie XLI Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

15 września

 • Spotkał się z Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii Księdzem Prałatem Stefanem Wylężkiem oraz Prezesem Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku Panem Markiem Skulimowskim.
 • W kaplicy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej dla uczestników XLI Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

17 września

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie historii Konwiktu Księży Studentów KUL.
 • Wręczył nominację na Redaktora Naczelnego Uniwersyteckiego Radia KUL Panu Marcinowi Superczyńskiemu.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

18 września

 • Wziął udział i wygłosił słowo na inauguracji XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie.
 • Spotkał się z Rektorem Uniwersytetu Elbasan w Albanii Panem Profesorem Skender Topi.

19 września

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu organizacji pielgrzymki do Łagiewnik.
 • Spotkał się z Dyrektorem Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym Panem Doktorem Piotrem Kondraciukiem.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie wydania „Opera Omnia” Josepha Ratzingera.
 • Spotkał się z Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej Panią Bogną Bender-Motyką.

20 września

 • Przewodniczył spotkaniu z pracownikami Dziekanatów KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu z Dziekanami Wydziałów KUL.

22 września

 • Wysłuchał Recitalu pieśni: „VIII Międzynarodowego Festiwalu - Andrzej Nikodemowicz - czas i dźwięk”.

23 września

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie „Domu Seniora”.
 • Spotkał się z Redaktorem Naczelnym tygodnika katolickiego „Niedziela” Księdzem Doktorem Jarosławem Grabowskim.

24 września

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Programu „Absolwent”.
 • Przewodniczył Radzie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

25 września

 • Przewodniczył spotkaniu z sekretarzami Wydziałów.

26 września

 • Przewodniczył obradom Senatu KUL.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie „Lubelskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2019”.
 • Spotkał się z Prezydentem Narodowego Komitetu Seniora Profesorem n. med. Panem Jackiem Niklińskim, Pełnomocnikiem Zarządu Narodowego Komitetu Seniora Panią Dr Moniką Bareła oraz Dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie Profesorem n. med. Panem Lechem Panasiukiem.
 • Wręczył powołanie Pełnomocnikowi ds. finansów Panu Doktorowi Piotrowi Bolibokowi.
 • Przewodniczył spotkaniu z Dziekanami Wydziałów oraz Dyrektorami Instytutów.

27 września

 • Spotkał się z Panem Markiem Moczulskim.
 • Przewodniczył spotkaniu z Dyrektorami Ośrodków Badawczych.

30 września

 • Wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
 • Spotkał się z Księdzem Profesorem Marianem Radwanem.