wchodnioeuropejskasiecuniwersytetow_podpisanieumowy

 

7 grudnia 2014 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim została utworzona Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów.

 

Umowę o powołaniu Sieci podpisali rektorzy  uczelni z pięciu państw: Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Polski.

 

 

 

 

Sieć tworzą:

 

 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 2. Baranowicki Uniwersytet Państwowy, Białoruś
 3. Uniwersytet Sulkhan Saba Orbeliani Tiblisi, Gruzja
 4. Wolny Międzynarodowy Uniwersytet Mołdawii
 5. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki Drohobycz, Ukraina
 6. Charkowski Regionalny Instytut Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracj Publicznej przy Urzędzie Prezydenta Ukrainy
 7. Chmielnicki Uniwersytet Narodowy, Ukraina
 8. Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina
 9. Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina
 10. Uniwersytet Narodowy “Akademia Ostrogska”, Ukraina
 11. Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Ukraina
 12. Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki, Ukraina
 13. Techniczny Państwowy Uniwersytet w Brześciu, Białoruś
 14. Czernihowski Narodowy Uniwersytet Technologiczny,Ukraina
 15. Cherkaski Narodowy Uniwersytet imienia Bogdana Chmielnickiego, Ukraina
 16. Uzhhorodski Uniwersytet Narodowy, Ukraina
 17. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki, Ukraina
 18. Łucki Narodowy Uniwersytet Technologiczny,Ukraina
 19. Państwowy Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny, Rosja

 

 

 

Liderem sieci jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Celem stworzenia Sieci jest partnerska współpraca w zakresie prowadzenia badań naukowych, kształcenia studentów oraz rozwijania kontaktów akademickich. Ten cel ma być realizowany przez szereg działań, między innymi przez wspólne aplikowanie o międzynarodowe granty i projekty badawcze, wymianę usług badawczych i wdrożeniowych, korzystanie z infrastruktury, realizację wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych – na przykład opracowanie programów międzynarodowych studiów, wymianę studentów i pracowników naukowych czy przygotowywanie i wydawanie wspólnych publikacji naukowych. Uniwersytety zrzeszone w Sieci zamierzają promować współpracę pomiędzy uniwersytetami oraz instytucjami sektora gospodarki. Chcą także działać na rzecz wsparcia mniejszości narodowych, wyznaniowych i etnicznych oraz organizować wspólne przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i sportowe.

Organem decyzyjnym Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów jest Rada Partnerów Sieci, którą tworzą rektorzy zrzeszonych uniwersytetów. Sieć będzie rozbudowywana - już teraz kolejne Uniwersytety zgłaszają chęć i gotowość przystąpienia do zrzeszenia.

 

 

 

Strona Fb