Katedra Prawa Unii Europejskiej

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolicki Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

***

Katedra Prawa Publicznego

Zakład Prawa Policyjnego

Zakład Prawa Finansowego

Wydział Prawa

Uniwersytet Rzeszowski

 

***

Wydział Prawa

Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku

 

 

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

 

Współczesne wyzwania prawa łowieckiego

w obliczu zachowania bioróżnorodności w Unii Europejskiej

 

 Susiec

 23-25 października 2016 r.

 

PARTNERZY

 

logo_CH-Beck          tvp3

 

Działalność łowiecka, kojarzona przede wszystkim z pozyskiwaniem zwierzyny za pomocą polowań i odłowów budzi w społeczeństwie liczne kontrowersje. Pociąga to za sobą potrzebę popularyzacji pozytywnej roli gospodarki łowieckiej, jako integralnego elementu ochrony środowiska w aspekcie różnorodności biologicznej. Promocja działalności łowieckiej, jej celów, zasad oraz szeroko pojętej etyki łowieckiej, nie będzie zaś możliwa bez zbadania kwestii prawnych w przedmiotowej materii. Potrzeba ta motywowana jest faktem planowanej nowelizacji regulacji prawa łowieckiego, której celem jest dostosowanie obowiązujących przepisów do standardów europejskich.

Działania Unii Europejskiej zmierzają do wzrostu ochrony bioróżnorodności do  2020 r. . Prawie jedna czwarta  dzikich gatunków w Europie jest zagrożona wyginięciem, a większość ekosystemów  uległa degradacji do takiego stopnia, że nie są już w stanie świadczyć wartościowych  usług. Degradacja ta oznacza ogromne straty społeczne i gospodarcze dla UE. Działania podejmowane przez państwa członkowskie UE w zakresie rozwoju gospodarki łowieckiej mogą przyczynić się do wsparcia bioróżnorodności.

 

Obrady w trakcie Konferencji, jak i publikację, pragniemy poświecić następującym zagadnieniom:

  1. Rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju łowiectwa.
  2. Działalność gospodarcza w łowiectwie.
  3. Prawna odpowiedzialność za szkody łowieckie.
  4. Prawne aspekty bezpieczeństwa w wykonywaniu polowania.
  5. Gospodarka łowiecka a ochrona środowiska.
  6. Modele gospodarki łowieckiej w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Mamy nadzieję, że organizowana konferencja naukowa okaże się doskonałą płaszczyzną do zaprezentowania poglądów na temat funkcjonowania, problemów czy też przyszłości polskiego łowiectwa.

 

Komitet Naukowy:

  • prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura - Kierownik Katedry Prawa Publicznego, WPiA UR
  • prof. zw. dr hab. Stanisław Pieprzny - Kierownik Zakładu Prawa Policyjnego, WPiA UR
  • dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR - Kierownik Zakładu Prawa Finansowego, WPiA UR
  • dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL – Kierownik Katedry Prawa Unii Europejskiej,

WPPKiA KUL

 

Komitet Organizacyjny:

Mgr Paulina Jaszczuk – Katedra Prawa Unii Europejskiej, WPPKiA KUL, e-mail: kpue@kul.pl

Mgr Ewa Kubas – Katedra Prawa Publicznego, WPiA UR, e-mail: ewa-kubas@wp.pl

 

Prosimy o przesłanie w terminie do  31 lipca 2016 roku wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: kpue@kul.pl. Po zgłoszeniu uczestnictwa przekazane zostaną informacje co do kosztów konferencji wraz z numerem konta do wpłat oraz terminem składania artykułów do druku. Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej monografii w wydawnictwie C.H. Beck.

prawo_lowieckie_formularz_zgloszeniowy

 

Uczestnikom Konferencji proponujemy noclegi w pensjonacie Sosnowe Zacisze. Do wyboru pokoje jednoosobowe oraz dwuosobowe. Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona. Koszt noclegu nie będzie  wliczony do opłaty konferencyjnej. W przypadku decyzji o udziale w konferencji prosimy również o jednoczesne dokonanie rezerwacji noclegu na hasło: prawo łowieckie.

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2016, godz. 08:31 - Małgorzata Ganczar