Organizacje współpracujące z naszym Kołem:

 

 

 

 

Katedra Historii Starożytnej KUL

 

Katedra Historii Sztuki Starożytnej KUL

 

Koło Archeologów Chrześcijańskich Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

  

Koło Naukowe Filologów Klasycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

 

Koło Starożytnicze Uniwersytetu Warszawskiego

 

Koło Naukowe Klasyków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań

 

Studenckie Koło Miłośników Języków i Kultury Basenu Morza Śródziemnego "Oikumene" Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych i Mediteranistów UG

 

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG

 

Koło Antycznej Translatoryki UŁ

 

Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności UWr

Autor: Aleksandra Krauze
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2013, godz. 19:09 - Aleksandra Krauze-Kołodziej