Współpraca Wydziału Nauk Społecznych

z Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen

w Kolonii

 

Prof dr hab. A. Sękowski, dr. E. Domagała-Zyśk

 

 

Wydział Nauk Społecznych KUL od lat współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, co owocuje wspólnymi projektami badawczymi, publikacjami oraz wyjazdami studentów i wykładowców na staże I konferencje. Nieczęsto jednak zdarza sie, aby goście z zagranicznych uniwersytetów odwiedzali Lublin – trudności komunikacyjne skutecznie odstraszają od złożenia wizyty w naszym mieście.

 

Z tego względu za znaczące wydarzenie w działalności WNS KUL należy uznać przyjazd grupy studentów kierunku Praca socjalna z Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen  w Kolonii z wizytą studyjną na KUL w dniach 6- 9 czerwca 2011 roku. Inicjatorem tej wizyty był prof. dr hab. Andrzej Sękowski, zaś opiekunem naukowym grupy prof. Stefan Schaube. Organizacją  pobytu gości w KUL zajmowała się grupa pracowników i studentów Instytutu Pedagogiki KUL, koordynowana przez dr E. Domagała-Zyśk.

 

Pobyt gości z Kolonii był bardzo intensywny. Rozpoczął się od wspólnego spaceru po uczelni oraz po Starym Mieście w poniedziałkowy wieczór. Wtorek był dniem intensywnej pracy: rano studenci odwiedzili Szkołę Podstawowa nr 5, zapoznając się z głównymi formami pracy,  problemami socjalnymi dotykającymi dzieci I młodzież oraz formami przeciwdziałania trudnościom szkolnym. Następnie zostali ciepło przyjęci prze prof. dr hab. Bogusława Marka w Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych, w której mieli okazję zapoznać się z formami pomocy niewidomym studentom KUL a także konkretnymi działaniami naszej uczelni na rzecz kształcenia dzieci niewidomych w Polsce. Po obiedzie w uczelnianej stołówce grupa pojechała zwiedzić Państwowe Muzeum na Majdanku.

 

Kolejnego dnia studenci odbyli drugą z zaplanowanych wizyt studyjnych, tym razem w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, gdzie zostali przyjęci przez Dyrektora Domu, mgr Jarosława Zyśk i zespół opiekuńczo-terapeutyczny. Pobyt nie ograniczył sie tylko do zapoznania się ze strukturą domu i specyfiką problemów socjalnych jego mieszkańców lecz uzupełniony został spotkaniem studentów z mieszkańcami domu w pracowniach terapeutycznych, gdzie goście z Kolonii mieli okazję wspólnie z mieszkańcami stworzyć ciekawe prace plastyczne i podjąć próby nawiązania kontaktu interpersonalnego, mimo ograniczeń językowych i kulturowych.  Było to cenne doświadczenie dla przyszłych pracowników socjalnych: współcześnie praca socjalna staje się coraz bardziej umiędzynarodowiona, zauważa się występowanie w krajach Unii Europejskiej tych samych problemów np. starzenie się społeczeństwa, powiększanie się różnic społecznych, które wymagają systemowych, międzynarodowych rozwiązań. Migracje ludności powodują z kolei, iż pracownik socjalny powinien być przygotowany do pracy z osobami różnych narodowości i kultur.

 

Środowe popołudnie studenci spędzili wspólnie ze studentami Instytutu Pedagogiki I Psychologii KUL na seminarium dotyczącym problemów socjalnych i form ich rozwiązywania w Lublinie. Wykład wprowadzający pt. Social problems ans social services in Lublin został przygotowany przez dr E. Domagała-Zyśk i zakończył się wzajemnym dzieleniem się doświadczeniami studentów polskich i niemieckich dotyczącymi form przygotowania uniwersyteckiego do pracy zawodowej w sektorze usług socjalnych. Studenci chętnie wymieniali się spostrzeżeniami, porównując formy kształcenia, możliwości odbywania praktyk oraz formy rozwiązywania najbardziej palących problemów społecznych w swoich krajach. Spotkanie zakończyło się wspólnym zwiedzaniem starego miasta.

 

Wizyta prof. S. Schaube oraz studentów z Kolonii potwierdziła, że nasze miasto I Katolicki Uniwersytet Lubelski  mogą  być atrakcyjnymi partnerami dla studentów z Unii Europejskiej. Doświadczenia zdobyte w czasie pobytu w Lublinie, jak stwierdził prof. Schaube, na pewno zaprocentują lepszym przygotowaniem studentów do pracy w zawodzie pracownika socjalnego i uzupełnią program ich studiów o jakże dzisiaj potrzebny wymiar międzynarodowy.

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2011, godz. 11:27 - Tomasz Petkowicz